Grzyb Beauveria bassiana w uprawie konopi

Luke.Konopiacki
05 Jan 2024

W fascynującym świecie grzybów istnieje jeden pewien szczep o nazwie Beauveria bassiana, potocznie nazywany białą muskardyną, który wyróżnia się pewnymi niezwykłymi zdolnościami. Należy on do grupy entomopatogenów czyli grzybów, które pasożytują na owadach i wywołują u nich zakaźne choroby zwane mykozami. Wcześniej nieznany ogółowi społeczeństwa szczep, potencjalnie stanowi przyszłe rozwiązanie wielu wyzwań związanych z uprawami roślin, w tym konopi.


Uprawa roślin w dzisiejszych czasach nie należy do najłatwiejszych. Z jednej strony UE powiększa listę środków zakazanych do stosowania w uprawach, z drugiej stale rośnie zależności od chemicznych pestycydów, które nie pozostają bez wpływu na środowisko co doprowadza do wzrostu związanych z tym kosztów. Odkrycie i zastosowanie Beauveria bassiana ma więc ogromne znaczenie. Przyjrzyjmy się więc, jak to właściwie działa, dlaczego jest bardziej ekologiczna i ekonomiczna niż inne metody. I czy naprawdę ten szczep mógłby zastąpić nasze tradycyjne pestycydy.

Odkrycie Beauveria bassiana

Beauveria bassiana nie jest nowym odkryciem, jednak jej zastosowanie w rolnictwie jest stosunkowo nowe. Gatunek ten został nazwany na cześć włoskiego entomologa Agostino Bassi, który odkrył go w 1835 roku jako przyczynę choroby muszkardowej, która następnie doprowadziła do nosicieli przenoszących ją drogą powietrzną. Ten entomopatogenny grzyb występujący na glebach leśnych, został najpierw zbadany pod kątem jego zdolności do pasożytowania na różnych szkodliwych owadach. Wyżej wspomniany badacz jako pierwszy wykazał, że mikroorganizm, w tym przypadku grzyb, może powodować choroby u owadów. Od czasu tego odkrycia badania ewoluowały, przechodząc od zwykłej ciekawości naukowej do bardzo poważnego przedmiotu badań dotyczących kontroli biologicznej w rolnictwie.

Beauveria bassiana sojusznik rolników

Beauveria bassiana charakteryzuje się fascynującym sposobem działania. W momencie kontaktu zarodnika tego grzyba z owadem, zaczyna kiełkować i penetruje jego egzoszkielet za pomocą enzymów rozkładających jego naskórek (szkielet zewnętrzny stawonogi). Wewnątrz grzyb rozmnaża się stopniowo zjadając owada od środka. W końcu owad umiera, a z jego ciała wydostaje się grzyb, wytwarzając nowe zarodniki gotowe do zarażenia innych owadów. W miarę rozwoju pojawia się w postaci puszystego puchu zwanego muskardyną. Oprócz imponującego mechanizmu działania, szczególnie godna uwagi jest skuteczność Beauveria bassiana. Kilka badań, w szczególności jedno przeprowadzone w 2019 roku, wykazało, że grzyb ten jest w stanie znacznie zmniejszyć populacje szkodliwych owadów na różnych uprawach. Do tego jego działanie jest bez szkody dla pożytecznych owadów m.in. biedronki, co daje mu wyraźną przewagę nad chemicznymi pestycydami (Evaluation of Biological Insecticides to Manage Cannabis Aphid in CBD Hemp, Kadie E. Britt i Thomas P. Kuhar, 2019). Ponadto koszt jego stosowania jest często niższy niż w przypadku rozwiązań konwencjonalnych, co stanowi dla rolników alternatywę, która jest zarówno ekologiczna, jak i ekonomiczna w stosunku do chemicznych środków ochrony roślin.

Beauveria bassiana w uprawie konopi indyjskich

Nasz grzyb ma kilka zalet, które mogą przydać się w uprawie marihuany. Przede wszystkim jego organiczny charakter zapewnia uprawiającym większe bezpieczeństwo, eliminując potrzebę stosowania toksycznych chemikaliów, które mogłyby zaszkodzić ich zdrowiu lub jakości plonów. Kolejną zaletą jest skuteczność, ponieważ szkodliwe owady w uprawie indoor mają ograniczoną zdolność rozprzestrzeniania się w środowisku wewnętrznym, grzyb działa w sposób ukierunkowany i szybki, co daje zwiększone prawdopodobieństwo wytępienia całej inwazji. Na tle niektórych pestycydów wymagających napowietrzenia po zastosowaniu, Beauveria bassiana wyróżnia się tym, że nie wymaga takich ingerencji, gwarantując tym samym stabilność kontrolowanego środowiska. Należy jednak zauważyć, że ze względu na wrażliwość na promieniowanie ultrafioletowe i suszę Beauveria bassiana wymaga wysokiego poziomu wilgotności, co jest łatwo osiągalne w uprawie indoor. W ogrodzie na świeżym powietrzu stosowanie Beauveria bassiana zazwyczaj odbywa się w formie oprysku na rośliny, nawet jeśli w niektórych przypadkach bardziej skuteczny jest zabieg naziemny (Zastosowanie Beauveria bassiana przeciwko śliwce curculio, Conotrachelus nenuphar, CRAM , 2009). W celu zmaksymalizowania skuteczność zwalczania owadzich szkodników, niezbędne jest równomierne pokrycie. Idealnym okresem stosowania jest poranek lub wieczór, unikając w ten sposób bezpośredniego ciepła słonecznego, które mogłoby zmniejszyć skuteczność zarodników. Chociaż Beauveria bassiana jest szczególnie patogenna dla owadów, należy chronić pożyteczne owady, unikając ich bezpośredniego opryskiwania.

Chemia w uprawach

Na rynku od dawna dominują inne metody zwalczania pasożytów w rolnictwie. Chemiczne pestycydy są najczęściej stosowane ze względu na ich szybkie działanie. Jednak ich wielokrotne stosowanie (nawet użycie dwa razy z rzędu) może prowadzić do uodpornienia szkodników, nie wspominając o toksycznych pozostałościach pozostawionych na uprawach i szkodliwych konsekwencjach dla środowiska. Popularną i dobrze znaną metodą walki ze szkodnikami jest złocień, naturalny środek owadobójczy otrzymywany z kwiatów chryzantemy. Chociaż jest mniej szkodliwy niż chemiczne pestycydy, jego koszt może być wysoki, a niektóre owady również rozwijają na niego odporność. Olejki eteryczne stosowane do odstraszania lub zabijania owadów również mogą być skuteczne, ale wymagają częstego stosowania i mogą wpływać na smak i zapach plonów. Beauveria bassiana ma tutaj wyraźną przewagę. Jest nie tylko naturalny i przyjazny dla środowiska, ale także nie wpływa odporności owadów.

Dążenie do bardziej przyjaznego dla środowiska i zrównoważonego rolnictwa prowadzi nas do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań. W ten sposób Beauveria bassiana ugruntowuje swoją pozycję obiecującej alternatywy dla konwencjonalnych metod zwalczania szkodników. Ukierunkowane działanie, sprawdzona skuteczność w połączeniu z profilem ekologicznym stawiają go w centrum dyskusji na temat przyszłości ochrony roślin, w tym konopi. Dla wszystkich, którzy chcących pogodzić zadawalającą produkcję z ochroną różnorodności biologicznej, grzyb ten może być długo oczekiwaną odpowiedzią.

Przeczytaj na Soft Secrets także o:

Smak pierwszych własnych zbiorów

Czynniki, które wpływają na płeć konopi

Degeneracja klonalna

L
Luke.Konopiacki