Enjoy reading the blog posts below.

10 lat z Sweet Seeds

Publicznie zaprezentowali?my siebie na scenie cannabis jako Sweet Seeds na 1a Expocannabis w La Cubierta de Leganes w 2005 roku. Brali?my udzia? w tym konopnym jarmarku, który jako pierwszy odby? si? w Madrycie, z 1200 nasionami feminizowanymi naszych pierwszych trzech szczepów i listem otwartym wprowadzaj?cym w szczegó?y naszego projektu. Nasiona zosta?y przekazane u?ytkownikom za po?rednictwem Cannabiscafe, stowarzysze? i firm z bran?y.

Read More »

Blueberry

Dzieło DJ’a Shorta BLueberry to jedna z najbardziej Legendarnych kanadyjskich odmian indica we współczesnej międzynarodowej społeczności Cannabis.

Read More »