Enjoy reading the blog posts below.

LODY DLA OCH?ODY

S?ynni lodziarze z firmy Ben & Jerry zapowiedzieli utworzenie linii produktów z marihuan?. Kiedy i gdzie tylko stanie si? ona legalna i b?dzie to mo?liwe. W Polsce za? mo?emy kupi? w Gdyni lody o smaku konopi.

Read More »

Jak pH wp?ywa na wzrost ro?lin

Kwasowo?? lub zasadowo?? medium upraw i roztworu nawadniaj?cego odgrywaj? wa?n? rol? przy uprawach zewn?trznych i przy ?wietle sztucznym. Spróbujmy si? przyjrze?, w jaki sposób pH wp?ywa na dost?pno?? substancji od?ywczych dla ro?lin, a tym samym na ich rozwój i plony.

Read More »