Enjoy reading the blog posts below.

Critical Cheese

Soft Secrets mia? mo?liwo?? uczestniczy? w pierwszej degustacji jednej z najnowszych, szczególnie doskona?ych ro?lin automatycznie kwitn?cych od Dinafem: Critical Cheese.

Read More »

PLANTACJA W MA?YM MIESZKANIU

Uprawa przy sztucznym o?wietleniu ma wiele zalet, ale i kilka drobnych niedogodno?ci. Ludzie cz?sto nie mog? sobie poradzi? z problemem, gdzie w domu wygospodarowa? miejsce na ma?? plantacj?. Je?eli tego miejsca mamy rzeczywi?cie ma?o i nawet nie mamy gdzie postawi? torby z zakupami, to trzeba uciec si? do kompromisów. Spróbujmy pomy?le?, co zrobi?, ?eby za?o?y? plantacj? nawet w ma?ym mieszkaniu.

Read More »