Enjoy reading the blog posts below.

M?skie konopie

Dla wi?kszo?ci producentów pierwsze znaki u ro?liny wskazuj?ce na p?e? m?sk? s? powodem do wyrwania i pozbycia si? jej – ale czy jest jakie? zastosowanie dla m??czyzn’ oprócz powodowania ci??y’ u twoich cennych samic, niszczonych wtedy przez wzrost nasion? Je?li nie jeste? hodowc?, to prawdopodobnie nigdy nie my?la?e? o tym zbyt wiele.

Read More »

III DNI KONOPI W KUROZW?KACH

Polska, sezon wakacyjny dobieg? ko?ca… Podró?uj?c po naszej pi?knej Polsce natkn??em si? na “III Dni Konopi w Kurozw?kach” – wspania?? inicjatyw? Zespo?u Pa?acowego w Kurozw?kach oraz Sklepu Ogrodniczego Flora and Fauna z Krakowa.

Read More »

JELLY HASH, CZYLI HASZ W GALARETCE

W tym numerze opiszemy, jak przygotowa? nasz? galaretk?, seri? ekstrakcji daj?cych nam ?ywic? doskona?ej jako?ci. Istnieje kilka zasad, których nale?y przestrzega? w celu uzyskania preparatu, który posiada wysoki poziom czysto?ci; mamy nadziej?, ?e nasze porady b?d? dla Ciebie przydatne!

Read More »