Enjoy reading the blog posts below.

Mic-Fi

Mic-Fi jest lini? wszechstronnych, przeno?nych mikroskopów cyfrowych z przesy?aniem obrazów przy u?yciu wi-fii.

Read More »

Drogie Czytelniczki, drodzy Czytelnicy

W okresie ?wi?tecznym tradycyjnie bierzemy na warsztat nieco tematyki religijnej, poniewa? takie argumenty w dzisiejszejbogobojnej Polsce mog? si? czasami bardzo przyda?. Nawet ateistom, np. do nawracania na ?wi?te i lecznicze konopie zagro?onych ?m

Read More »

Psicodelicia

Mi?a pani od korzeni do p?ków, szybki wzrost, mocne kwitnienie, intensywny aromat i bardzo mózgowy efekt to dobre powody, aby zaliczy? t? ro?lin? do swoich ulubionych.

Read More »