Enjoy reading the blog posts below.

Jeszcze ciep?y wyrok

Godzink? temu s?d og?osi? wyrok. S?dzili Karola, o którym ju? tu pisa?em. Dzi? przes?uchano bieg?ego, który oceni? znaleziony u Karola materia? ro?linny i przeliczy? go na liczb? porcji handlowych. W mojej ocenie zrobi? to rzetelnie. Zgod

Read More »

TEST ODMIAN

Przed wprowadzeniem ro?liny na rynek ludzie z Dinafem testuj? j? najpierw dok?adnie pod k?tem po??danych w?a?ciwo?ci.

Read More »

Frisian Duck

Frisian Duck ma li?cie o niezwyk?ym kszta?cie, co utrudnia jej identyfikacj? jako tradycyjnej odmiany konopi i dlatego jest to idealny szczep do uprawy outdoor i w szklarni na terenach zamieszka?ych.

Read More »

Witamy w Royal Opium Airlines!

To do?? niezwyk?e, aby nazwa? szczep konopi jak inny narkotyk, a wi?c mi?o?nicy konopi mog? by? nieco zdziwieni s?ysz?c o szczepie „Opium” od Paradise Seeds po raz pierwszy. Nieuchronnie wielu z nich pomy?li o niezwykle odurzaj?cych efektach, zadymionych palarniach i szalonych palaczach opium.

Read More »