Enjoy reading the blog posts below.

Dlaczego depenalizacja marihuany nie wystarczy

Depenalizacja posiadania marihuany to pierwszy, niezb?dny krok w kierunku reformowania re?imu prohibicji narkotykowej. Sama depenalizacja nie rozwi?zuje wielu problemów zwi?zanych z prohibicj? – takich jak wysoki poziom przest?pczo?ci,&

Read More »

Prawda o o?wietleniu LED

Kiedy? o?wietlenie LED by?o nowo?ci? w uprawie, ale to by?o dawno temu. Dzisiaj wielu hodowców ma do?wiadczenie z wykorzystaniem diod i nie musimy polega? tylko na tym, co producenci mówi? nam w swoich reklamach. Je?li teraz spodziewasz si? artyku?u propagandowego albo czekasz na rozstrzygni?cie, który producent zagwarantuje najlepsze o?wietlenie, obawiam si?, ?e musz? Ci? rozczarowa?. Teraz jest czas, aby obiektywnie spojrze? na o?wietlenie LED.

Read More »