Enjoy reading the blog posts below.

Nielegalna nadzieja

Krzy? Schewe z Siedlec ma 3,5 roku. Jest chory na padaczk? oporn? na leczenie, czyli tak? na któr? nie dzia?aj? ?adne dost?pne leki. Rok temu ch?opiec wróci? do domu ze szpitala w bardzo ci??kim stanie. Lekarze nie dawali mu praktyczni

Read More »

Jak zebra? konopie w 80 dni

Wiosn? 2015 roku zaproponowali?my eksperyment: posad?my sze?? samokwitn?cych szczepów w pod?o?u glebowym w dwóch miejscach pod s?o?cem, które by?y wcze?niej nawo?one, i hodujmy je dalej bez dodawania nawozów p?ynnych, lecz opieraj?c si? na sk?adnikach od?ywczych ju? obecnych w pod?o?u. Oto nasze wyniki.

Read More »

Dutch Passion Road Trip i przegld sceny marihuany w Kolorado

Podczas ostatniej ekspedycji genetycznej do USA, po?wi?cili?my kilka dni na wizyt? kwitn?cej sceny marihuany w Kolorado. Pozostajemy pod wra?eniem jako?ci genetyk ameryka?skiej marihuany. A je?li do tej pory nie uda?o wam si? odwiedzi? Kolorado osobi?cie, zacznijcie od przeczytania naszego artyku?u.  

Read More »

Konopne oszustwa

Po kilku dekadach w oparach strachu i stereotypów, konopie nagle prze?ywaj? wizerunkowy renesans. Nie pozwólmy, by w odbudowie reputacji przeszkodzili konopni oszu?ci!

Read More »