Enjoy reading the blog posts below.

Phylos Galaxy

Phylos Bioscience jest firm? zajmuj?c? si? jedn? rzecz?: badaniem genetyki konopnej. Operuj?ca w Portland w stanie Oregon pod wodz? dr Mogwliego Holmesa, biologa molekularnego i ewolucyjnego, chce wynie?? informacj? na temat konopi na zupe?n

Read More »

Marihuana w w?dzarni

Szczycie?scy policjanci zajmuj?cy si? na co dzie? zwalczaniem przest?pczo?ci narkotykowej ustalili, ?e mieszkaniec gminy D?wierzuty uprawia konopie indyjskie.

Read More »

Royal Orange od Flying Dutchman

Tym razem wykie?kowa?em tylko jedn? pestk? Royal Orange na ro?lin? matk?, po czym pobra?em kilka klonów. Musz? przyzna?, ?e w wypadku tej odmiany ro?lina matka by?a bardzo trudna do utrzymania w fazie wegetatywnej wzrostu.

Read More »

Sk?d si? wzi??a wojna z marihuan??

– W konopiach jest bardzo wiele specyficznych dla tej rodziny substancji chemicznych, które nazywamy kannabinoidami. One od tysi?cleci by?y wykorzystywane w medycynie. Chi?czycy znali je ju? 5 tys. lat temu.

Read More »

Strawberry Cough od Dutch Passion

Mia?em dziesi?? nasion tej odmiany, postanowi?em wykorzysta? dwa. Z tych dwóch feminizowanych nasion Strawberry Cough wyhodowa?em dwie ro?liny matki na klony. Postanowi?em tak?e, ?e z ka?dej ro?liny matki pobior? tak? sam? ilo?? klonów.

Read More »