Enjoy reading the blog posts below.

Lecznicza marihuana dost?pna w Macedonii

Od tego tygodnia w aptekach w Macedonii b?dzie dost?pna bez recepty marihuana do stosowania w celach leczniczych. Chodzi o olej z konopi, o obni?onej zawarto?ci substancji psychoaktywnych – poda?a w ?rod? Marija Darkowska z macedo?skiego urz?du ds. lek

Read More »

Pszcoly, które wytwarzaj miód konopny

Kilka miesi?cy temu Nicholas Trainerbees (pszczelarz, o przydomku „trener pszczó?”) trafi? na pierwsze strony gazet, kiedy pokaza? ?wiatu miód zebrany przez pszczo?y wytrenowane do pracy na ro?linach marihuany. Nicholas trenuje nowe pszczo?y do zbierania ?ywicy z konopi i jej transportu do uli, trenuje je przez godzin? dziennie i komentuje, ?e pszczo?y trac? jednak “du?o ?ywicy” podczas procesu.  

Read More »

Phylos Galaxy

Phylos Bioscience jest firm? zajmuj?c? si? jedn? rzecz?: badaniem genetyki konopnej. Operuj?ca w Portland w stanie Oregon pod wodz? dr Mogwliego Holmesa, biologa molekularnego i ewolucyjnego, chce wynie?? informacj? na temat konopi na zupe?n

Read More »