Enjoy reading the blog posts below.

+40% “GRATIS”

Planuj?c swoj? upraw? skupiamy si? przede wszystkim na dost?pnej nam powierzchni, odmianach ro?lin, ich wymaganiach i przewidywanej ilo?ci plonów, co oczywi?cie jest logiczne i w pe?ni uzasadnione.

Read More »

Nowa gama ro?lin CBD

Obok listy szczepów bogatych w THC katalog Dinafem 2016 zosta? zaprojektowany w celu zaspokojenia przysz?ego zapotrzebowania rynku na legalne ro?liny z wysok? zawarto?ci? CBD – zarówno dla zastosowa? rekreacyjnych, jak i leczniczych. W tym artykule kierownik dzia?u I+D Dinafem dr Kush opowiada o nowych prze?omach w historii banku nasion.

Read More »

Imperium Konopi

Jasna Strona Mocy powraca – Imperium Konopi kontratakuje! Kibicujemy gor?co polskiej m?odej, odrodzonej bran?y konopnej. Z rado?ci? go?cimy na naszych ?amach kolejnych konopnych przedsi?biorców. Dzisiaj pora na budowniczych Imperium Konopi, czyli HempEmpire.

Read More »