Enjoy reading the blog posts below.

Prosty system automatycznego nawadniania

Ca?a konstrukcja jest banalnie prosta i opiera si? g?ównie na plastikowej butelce po napoju – wielko?? uzale?niona od waszych indywidualnych potrzeb, oraz zestawu do infuzji – najpro?ciej mówi?c jest to dozownik do kroplówki. To nim reguluje si? ilo?? kropli, jakie przep?ywaj?. System dzia?a na zasadzie profesjonalnych kropelkowych systemów nawadniaj?cych, z t? ró?nic?, ?e tam wod? z pojemnika t?oczy pompka, a my wykorzystujemy grawitacj?.

Read More »

Polacy badaj? dzia?anie konopi

Jedna z polskich firma prowadzi badania nad ró?norodno?ci? zastosowa? konopi siewnych. Inna zamierza pod w?asn? mark? sprzedawa? preparaty wykorzystuj?ce dzia?anie zawartego w kwiatach konopi siewnych CBD.

Read More »