Enjoy reading the blog posts below.

Chilijska opowie??

Wykorzystywanie konopi w Chile si?ga czasów podboju kraju przez hiszpa?skich kolonizatorów. Konkwistadorzy z Pó?wyspu Iberyjskiego rozpowszechnili kultur? stosowania konopi w produkcji ?ywno?ci, odzie?y, a tak?e jako materia?u budowlanego czy wykorzystywanego do produkcji ?agli. Ze wzgl?du na swoj? wszechstronno??, konopie znalaz?y swoich zwolenników zarówno w?ród hiszpa?skich osadników, jak i rdzennej ludno?ci Ameryki Po?udniowej.

Read More »

Orzechowe, bezglutenowe ciasteczka CBD

Je?li zastanawiacie si? jak wykorzysta? marihuan? w kuchni ten przepis jest dla Was! Orzechowe, bezglutenowe ciasteczka o wysokiej zawarto?ci CBD zawieraj? te? du?? porcj? bia?ka, a ich przygotowanie zajmie mniej ni? godzin?.

Read More »

Crystal Candy & Blow Mind Auto

W tym nowym sezonie uprawowym w 2016 roku bank nasion feminizowanych Sweet Seeds ma przyjemno?? zaprezentowa? dwie nowe odmiany, które, mamy nadziej?, zyskaj? szacunek wszystkich mi?o?ników marihuany. 

Read More »