Enjoy reading the blog posts below.

Daleka droga

Kanadyjski rz?d zezwoli? na upraw? marihuany na w?asny u?ytek. Oznacza to zniesienie zakazu uprawy konopi przez pacjentów, który to zosta? wprowadzony przez poprzedni? administracj?.

W Polsce kolejne próby przeforsowania w Sejmie ustawy o medycznej marihuanie przypominaj? walenie g?ow? w mur cynizmu.

Read More »

Wiceminister: nie ma medycznej marihuany

– Marihuana nie wyleczy?a nikogo z glejaka, marihuana nie stanowi preparatu, który leczy?by SM – powiedzia? w czwartek wiceminister zdrowia Jaros?aw Pinkas, który uczestniczy? w Warszawie Kongresie Zdrowia Publicznego.

Read More »

Zamienniki tytoniu

M?dra i stara Europa zapomnia?a ze strachu o swoich d?ugich konopnych tradycjach i masowo pali tyto?, tak?e w palonych wspólnie „jointach z marihuany”. Potrafi to zmyli? palacza i wp?dzi? go w nikotynizm.

Tymczasem jej m?oda i rzekomo g?upia córka Ameryka od dawna ju? nie chce kopci? na?ogowo, ale woli „podleczy? si?” okazjonalnie najlepszymi odmianami medycznej marihuany lub jej najczystszymi ekstraktami i olejami. Bez ?adnych nowoczesnych dodatków chemicznych, zw?aszcza bez uzale?niaj?cego i szkodliwego przemys?owego tytoniu.

Read More »