Enjoy reading the blog posts below.

Grow to fight cancer

Plagron działa według koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu. Jest to jednym z powodów, dla których postanowił wesprzeć działalność Fundacji Movember w dwóch nie związanych ze sobą działaniach.

Read More »

Otwarta Pestka 2015

14 lutego wystartuje kolejna edycja Otwartej Pestki ! Kontynuujemy zasiewanie całego świata, by jako plon zebrać lepsze jutro !

Read More »

Indica, Sativa i Ruderalis

Daj czystej Sativa więcej ciemności i mniej światła do indukcji kwitnienia. Ofiaruj czystym tropikalnym sativom 11 lub 12 godzin światła i 13 lub 12 godzin ciemności do wywołania kwitnienia. Niektórzy ogrodnicy posuwają się tak daleko, że stopniowo zmniejszają czas dnia do 10 z 14 godzinami (lub więcej) ciemności.

Read More »