Enjoy reading the blog posts below.

Pomagać, uświadamiać, edukować

Forum Haszysz.Com zostało stworzone przede wszystkim w celach edukacyjnych. Jego zadaniem i celem jest poszerzanie świadomości o marihuanie – obalanie mitów i walka z nieprawdziwymi opiniami dotyczącymi zażywania konopi, dzielenie się wiedza o właściwościach medycznych oraz skutkach prawnych i możliwościach ich uniknięcia w skrajnych przypadkach.

Read More »