Enjoy reading the blog posts below.

Jak prawid?owo dekarboksylowa? marihuan?

?wie?e konopie zawieraj? du?e ilo?ci THCA, który nie jest psychoaktywyny (i jaka w tym zabawa?). Kiedy palisz zio?o, moleku?y THCA trac? swoj? grup? karboksylow? (COOH) w formie oparów wody i dwutlenku w?gla i staj? si? THC.

Read More »

Skunk #1

Skunk #1 to odmiana, która naprawd? zrewolucjonizowa?a histori? konopi. Jest ona bardziej wszechobecna, skuteczna i popularna ni? jakikolwiek inny szczep komercyjny.

Read More »

Uprawiam konopie na sa?atki

Sa?atki i desery z li??mi konopi? Dlaczego nie! Okazuje si?, ?e w niewielkiej wsi Kiermusy niedaleko Bia?egostoku dzia?a karczma Rzym, której go?cie mog? skosztowa? specja?ów z dodatkiem li?ci marihuany. A na dodatek wszystko jest zgod

Read More »