Enjoy reading the blog posts below.

Dzieci Prohibicji

Uczynno?? nie pop?aca i jest niebezpieczna. Zaufanie do policji i wykonywanie jej polece? grozi wi?zieniem. Do tego wszystkiego mleczarz uknu? bezlitosny spisek narkotykowy. Oto kilka ostatnich kartek z dziennika nies?awnej Prohibicji. Zwyczajnych i typowych zdarze?, codziennych medytacji. Historie te Prohibicja mog?a napisa? w prawie ka?dym kraju na ?wiecie, ale zdarzy?y si? akurat w Polsce.

Read More »

Wola w si?owni ?ycia

Polscy naukowcy podpowiadaj?, jak skutecznie trenowa? musku?y naszej woli i opanowa? trudn? sztuk? samokontroli. Serwis PAP – Nauka w Polsce ostatnio szuka? odpowiedzi na pytanie, dlaczego tak ci??ko przychodzi nam wytrwa? w postanowieniach? I czy siln? wol? da si? “rze?bi?” jak musku?y?

Read More »