Wyciek: dokument z 2016 r. zaleca dekryminalizację marihuany w UK

Luke.Konopiacki
24 Sep 2023

Wyciekł raport, w którym oficjalni doradcy ds. narkotyków w Wielkiej Brytanii, poparli zniesienie kryminalizacji posiadania narkotyków na własny użytek, już w 2016 roku.


Zarzut ten pojawił się po tym, jak redakcja gazety The Guardian zobaczyła 27-stronicowy raport popierający dekryminalizację. Niestety raport został zignorowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych w 2016 roku. Jakby tego było mało, ministerstwo postanowiło stoczyć trzyletnią walkę o zachowanie poufności po złożeniu wniosku o wolność informacji.

Raport wysłany do ówczesnego sekretarza spraw wewnętrznych przez Radę Doradczą ds. Nadużywania Narkotyków podkreślił kilka głębokich obaw związanych z kryminalizacją zażywania narkotyków i jest jedynym raportem ACMD, który nie został upubliczniony. W raporcie stwierdzono:

„Istnieje niewiele spójnych międzynarodowych dowodów na to, że kryminalizacja za posiadanie narkotyków na własny użytek jest skuteczna w ograniczaniu zażywania narkotyków”.

Oprócz tego w raporcie można przeczytać, że Wielka Brytania nie została poinstruowana, aby kryminalizować używanie narkotyków w ramach swoich zobowiązań traktatowych, a kryminalizacja szkodzi jedynie perspektywom edukacyjnym i zawodowym ludzi. Zalecenie ACMD było takie, że MSW (ang. Home Office) dokona przeglądu przestępstw za posiadanie na własny użytek. Przegląd mógł skutkować uchyleniem tego rodzaju przestępstwa. Ujawnienie informacji zbiega się z rosnącą krytyką podejścia rządu do polityki antynarkotykowej, które jak stwierdził niedawno rząd Szkocji, wyrządza poważne szkody.

„Tłumienie tych zaleceń ujawnia to, do czego większość ekspertów doszła już dawno: MSW nie jest zainteresowane skuteczną polityką antynarkotykową. Ich zachowanie pokazuje chęć zaprzeczenia dowodom ekspertów, które uznają kryminalizację jako nielogiczne, nieludzkie i nieskuteczne podejście”.

profesor David Nutt (w 2009 r. pełnił funkcję głównego doradcy rządu ds. narkotyków, ale został zwolniony po wypowiedziach, że alkohol jest bardziej niebezpieczny niż niektóre nielegalne narkotyki)

W raporcie starano się pogodzić ustawę o nadużywaniu narkotyków z 1971 r. z ustawą o substancjach psychoaktywnych z 2016 r., która nie penalizuje posiadania. Jednakże odniesiono się w nim także do rzeczywistych obaw profesjonalistów związanych z brytyjską polityką antynarkotykową. Raport wspomina o udokumentowanym sukcesie Portugalii w dekryminalizacji narkotyków. Stwierdza, że zażywanie narkotyków utrzymuje się na stabilnym poziomie w krajach, które nadal kryminalizują posiadanie.

„Komisja musiała czuć się zmuszana, aby potajemnie wezwać do przeglądu. Gdyby zalecenie zostało wówczas upublicznione, wpłynęłoby to na proces stanowienia prawa i debatę publiczną, przyspieszając tak bardzo potrzebne reformy i ograniczając katastrofalne skutki nieudanych brytyjskich przepisów antynarkotykowych".

Steve Rolles (Fundacja Transformacja Polityki Narkotykowej)

Była premier Nowej Zelandii, a obecnie przewodnicząca Światowej Komisji ds. Spraw Polityki Narkotykowej skomentowała:

„Byłoby godnym pochwały, gdyby rząd Wielkiej Brytanii przyjął teraz tę radę i zastosował się do niej”.

Dopiero w tym roku posłowie zasiadający w Komisji Specjalnej do Spraw Wewnętrznych zakwestionowali raport ministra policji Chrisa Philpa. Mimo to, odmówił on udzielenia odpowiedzi na temat jego treści. „Porady zostały udzielone prywatnie. To wątpliwe, że chcielibyśmy je ujawnić”.

W styczniu, trybunał pierwszej instancji odrzucił opinię Ministerstwa Spraw Wewnętrznych dotyczącą poufności, ale tolerował pogląd, że debaty na temat reformy polityki narkotykowej toczą się w odpowiednim czasie, co chroni raport przed ujawnieniem. Nastąpiło to po decyzji wydanej przez komisarza ds. informacji we wrześniu 2021 r., w której orzeczono podobnie:

„Komisarz jest usatysfakcjonowany faktem, że polityka, której dotyczy raport, jest aktualna i podlega ciągłemu przeglądowi”.

Wyrok ten kontrastuje z ciągłymi uwagami rządu, że nie ma on żadnych planów dekryminalizacji narkotyków. Rzecznik Ministerstwa Spraw Wewnętrznych skomentował, że dokumentu sprzed siedmiu lat nie sklasyfikowano jako formalnej recenzji zawierającej jakiekolwiek propozycje publikacji. Rząd uważa, że nie ma bezpiecznego sposobu zażywania nielegalnych narkotyków. Nadal są postrzegane jako powodujące dewastację życia i niszczenie społeczeństwa. Oraz, że nie ma obecnie planów legalizacji lub dekryminalizacji narkotyków.

Przeczytaj na Soft Secrets także o:

New Jersey łagodzi prawo dot. edibles

Bahamy ogłaszają plan legalizacji

Niemcy: częściowa legalizacja coraz bliżej

L
Luke.Konopiacki