Raport ONZ wzywa do zmian w polityce narkotykowej

Luke.Konopiacki
28 Sep 2023

Najnowszy raport Organizacji Narodów Zjednoczonych stwierdza, że wojna z narkotykami wywarła ogromny wpływ na prawa człowieka. W dokumencie wzywa się państwa członkowskie do porzucenia represyjnej polityki kontroli narkotyków i zamiast tego skupienia się na podejściu do zdrowia publicznego i przestrzeganiu przy tym standardów prawnych dotyczących praw człowieka.


Raport przygotowany przez Biuro Praw Człowieka ONZ na zlecenie Rady Praw Człowieka ONZ wzywa państwa członkowskie do skupienia się na tworzeniu skutecznych przepisów dotyczących narkotyków, w których należy również rozważyć dekryminalizację posiadania na własny użytek. W raporcie możemy przeczytać, że postrzeganie narkotyków jako problemu przestępczego prowadzi jedynie do większej liczby problemów i powoduje więcej szkód wśród osób nimi dotkniętych.

Reagowanie na szkody związane z używaniem narkotyków i ich nielegalnym handlem stanowi główne wyzwanie dla polityki publicznej naszych czasów.

Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk wezwał państwa do wykorzystania pozytywnej tendencji dekryminalizacyjnej. Pochwalono kraje i regiony, które już podjęły decyzję o przyjęciu takiej polityki. Coraz więcej krajów traktuje narkotyki jako kwestię zdrowia publicznego i praw człowieka, przyjmując jednocześnie podejście oparte na ograniczeniu szkód i badaniach naukowych.

W raporcie wskazuje się, że, zmilitaryzowana polityka antynarkotykowa ma najpoważniejszy wpływ na osoby pochodzenia afrykańskiego, kobiety, społeczności tubylcze i młodsze osoby pochodzące z biedniejszych środowisk. Nieproporcjonalne stosowanie sankcji karnych zniechęca osoby sięgające po narkotyki do szukania pomocy i leczenia, a co roku ponad 650 000 osób umiera z przyczyn związanych z narkotykami, ponieważ polityka pogłębia napiętnowanie i wykluczenie społeczne. Według raportu, prawie 10% wszystkich nowych zakażeń wirusem HIV w 2021 r. na świecie dotyczyło osób, które przyjmowały narkotyki drogą iniekcji. Niepokojące jest także zwiększone stosowanie kary śmierci w przypadku wyroków skazujących za narkotyki, co byłoby jednym z najbardziej oczywistych naruszeń norm i standardów dotyczących praw człowieka. W 2022 r. sprawy narkotykowe zakończone karą śmierci stanowiły 37 procent wszystkich egzekucji. Nie da się ustalić dokładnej liczby przypadków w przypadku każdego narkotyku, ponieważ są kraje, które ukrywają tego typu informacje.

Przeczytaj na Soft Secrets także o:

Wyciek: dokument z 2016 r. zaleca dekryminalizację marihuany w UK

New Jersey łagodzi prawo dot. edibles

Bahamy ogłaszają plan legalizacji

L
Luke.Konopiacki