Siarka i chlorki

Luke.Konopiacki
28 Apr 2022

Siarka jest niezbędna do życia i występuje w dwóch aminokwasach: cysteinie i metioninie. Jest to makroskładnik odżywczy potrzebny wszystkim organizmom żywym, w tym też roślinom. Rośliny potrzebują siarki do tworzenia enzymów, białek roślinnych i chlorofilu. Działa ona jako środek użyźniający glebę, zmniejszając zawartość sodu, a także wchodzi w skład niektórych witamin, które są ważne w tworzeniu smaku roślin takich jak cebula, gorczyca i czosnek. Nawozy zawierające siarkę mogą również wspomagać produkcję oleju z nasion.


Siarka jest niezbędna, ale jest potrzebna tylko w niewielkich ilościach. Rośliny w swoim naturalnym środowisku pobierają siarkę na kilka sposobów, przede wszystkim poprzez pestycydy, nawozy i obornik. Naturalne gnicie roślin i rozkład w glebie minerałów zawierających siarkę również dostarcza roślinie tego źródła. Spalanie paliw uwalnia dwutlenek siarki, który rośliny mogą pobierać do swoich tkanek podczas oddychania. Roślina otrzymuje siarkę z pożywki w postaci siarczanu magnezu (związek zawierający magnez, siarkę i tlen). Siarczan miedzi, siarczan żelaza i siarczan cynku to suplementy, które mogą zwiększyć pobieranie siarki i pomóc w podkreśleniu smaku.

Niedobór siarki może być spowodowany kilkoma czynnikami. Jest ona łatwo usuwana z gleby podczas intensywnego podlewania lub nawadniania. Może być również spowodowany zbyt wysokim pH lub zbyt dużą zawartością wapnia. Trudno jest rozpoznać niedobór siarki, ponieważ może on wyglądać jak niedobór innych składników pokarmowych. Objawy pojawiają się dopiero wtedy, gdy niedobór jest już dość zaawansowany. Siarka nie jest zbyt mobilna w systemie naczyniowym rośliny. Pierwsze objawy można zaobserwować na nowych przyrostach, w postaci jasnozielonego zabarwienia liści. Objawy mogą być jednak bardziej zauważalne, gdy dotyczą starszych przyrostów, które wydają się być bardziej widoczne. Łodygi liści mogą mieć jednolity, purpurowy kolor, co wynika z niedoboru nowego barwnika. Z czasem coraz więcej liści zacznie zmieniać kolor, od jasnozielonego do żółtego. Wzrost i kwitnienie rośliny również ulegną zahamowaniu. W celu skorygowania należy najpierw sprawdzić pH pożywki. Rośliny łatwiej pobierają siarczany, gdy pożywka ma niższe pH. Jeśli jest zbyt wysokie, należy je obniżyć za pomocą fosforu lub kwasu cytrynowego. Jeśli pH nie jest problemem, należy spróbować dodać nawozu z siarczanem magnezu.

Toksyczność siarki jest najczęściej spotykana u roślin uprawianych na zewnątrz, ponieważ zanieczyszczenie powietrza może wpływać na poziom siarki. Dlatego w środowisku hydroponicznym jest to zjawisko nietypowe. Rośliny są dokładnie kontrolowane i nie są narażone na żadne niepożądane czynniki zewnętrzne. Obfitość siarki w podłożu może nawet nie powodować jej naturalnych niedoborów. Może ona konkurować z azotem i wywoływać jego niedobór

Trudno jest rozpoznać niedobór siarki, ponieważ może on wyglądać jak niedobór innych składników pokarmowych.

Chlorki

Chlorek występuje w postaci naturalnej po wypłukaniu z różnych skał do gleby i wody w wyniku wieloletniego procesu wietrzenia. Występuje naturalnie w wodzie morskiej i niektórych produktach spożywczych takich jak pomidory, żyto, sól, oliwki, sałata i seler. Sole chlorkowe, takie jak chlorek sodu, są bardzo dobrze rozpuszczalne w wodzie. Chlorek jest niezbędnym minerałem śladowym potrzebnym ludziom, zwierzętom i roślinom. Zalicza się go do elektrolitów, czyli substancji, które po rozpuszczeniu w wodzie tworzą roztwór przewodzący prąd elektryczny. Chlorek jest niezbędny dla zdrowia i rozwoju roślin, chociaż podobnie jak wszystkie mikroelementy jest wymagany tylko w niewielkich ilościach. Chlorek odgrywa bezpośrednią rolę w fotosyntezie, reguluje działanie kilku enzymów, jest niezbędny do regulacji osmotycznej, reguluje utratę wody przez aparaty szparkowe i pomaga w transporcie składników odżywczych w roślinie (wapń, magnez, potas). W środowisku naturalnym chlorki są pobierane przez roślinę z wody znajdującej się w glebie. Chlorek jest mobilny w glebie i jest wymywany ze skał w wyniku wieloletniego wietrzenia i naturalnego rozkładu. Występuje w postaci rozpuszczalnych soli w roztworze wodnym, nie jest wchłaniany przez materię organiczną lub glinę, nie rozpuszcza się ani nie wytrąca z roztworu. Wszystko to sprawia, że jest gotowy i łatwy do pobrania przez korzenie roślin. Zazwyczaj nie ma potrzeby dodawania chloru do pożywki w warunkach uprawy w pomieszczeniach. Chlorek obecny w wodzie lub zanieczyszczenia w innych solach zawartych w nawozie (poniżej 75ppm) wystarczą na pokrycie potrzeb.

Niedobór chlorków występuje rzadko. Może się jednak zdarzyć, jeśli w podłożu hodowlanym stale znajduje się mniej niż 2.0 ppm chlorku. W przypadku niedoboru chloru można zaobserwować zwiędłe, nakrapiane liście, które zaczynają brązowieć. Korzenie mogą wydawać się zahamowane i zgrubiałe w pobliżu końcówek. Aby skorygować niedobór chlorków, należy zastosować inny nawóz zawierający więcej soli chlorkowych takich jak chlorek wapnia, chlorek potasu, chlorek amonu lub chlorek magnezu. Objawy zatrucia chlorem zaczynają się od żółknięcia liści, co prowadzi do poparzenia wierzchołków starszych liści i zbrązowienia. Różne gatunki roślin wykazują różną wrażliwość na toksyczne działanie chlorków. Jeśli poziom chlorków jest zbyt wysoki, prawdopodobnie jest to związane z używaną wodą, ponieważ problemy mogą wystąpić, jeśli poziom chloru przekracza 50-70ppm. Sprawdź wodę, a jeśli poziom jest zbyt wysoki przepłucz medium, a następnie monitoruj poziom soli co tydzień, ponieważ może on szybko wzrosnąć. Jeśli poziom chloru w wodzie przekracza 200ppm, najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie filtracji odwróconą osmozą. Proces ten może usunąć z wody wiele zanieczyszczeń tj. jonów, cząsteczek i większych cząsteczek przepychając ją pod ciśnieniem przez półprzepuszczalną membranę. W ten sposób usunie on wystarczającą ilość nadmiaru chlorków, aby obniżyć stężenie ppm do wymaganego poziomu lub poniżej. Można także kupić systemy filtrujące, które wykonają to zadanie na wodzie wodociągowej.

L
Luke.Konopiacki