Pielęgniarstwo konopne odrębnym obszarem praktyki specjalistycznej

Luke.Konopiacki
08 Oct 2023

Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek (American Nurses Association/ANA), które reprezentuje ponad 5 milionów pielęgniarek w USA, formalnie uznało pielęgniarstwo konopne za odrębny obszar praktyki specjalistycznej.


Pod koniec września ANA wydało oficjalne oświadczenie, w którym stwierdziło, że ​​pielęgniarki zajmujące się marihuaną odgrywają kluczową rolę w instruowaniu i prowadzeniu pacjentów podczas włączania marihuany do planów leczenia.

„To uznanie podkreśla zasadniczą rolę i szczególny wkład pielęgniarek zajmujących się konopiami indyjskimi w system opieki zdrowotnej oraz promuje zwiększoną integrację terapii marihuaną dla konsumentów korzystających z różnych placówek opieki zdrowotnej”.

Jennifer Mensik Kennedy - prezes ANA

Pielęgniarstwo konopne będzie uznawane na równi z pielęgniarstwem zdrowia publicznego, pediatrycznym, onkologicznym etc.

Pielęgniarstwo konopne rozumiane jest jako zapewnienie profesjonalnej opieki zdrowotnej pacjentom za pomocą odpowiednich metod leczenia konopiami indyjskimi i CBD, w zależności od objawów i przebiegu choroby. Pielęgniarki pomagają pacjentom znaleźć produkty i odmiany, które najlepiej na nich działają, a także oferują pomoc dotyczącą skutecznego i bezpiecznego stosowania konopi.

Nowy obszar praktyki, pierwotnie został zdefiniowany przez Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek Konopnych (American Cannabis Nurses Association/ACNA). Stowarzyszenie opowiada się za badaniami, edukacją i reformą polityki związanej z medyczną marihuaną. ANA uznało ACNA za pioniera w dziedzinie pielęgniarstwa konopnego, który przyczynia się do szerszego krajobrazu praktyki pielęgniarskiej i opieki nad pacjentem.

„Jesteśmy bardzo zadowoleni z przełomowego ustanowienia pielęgniarstwa konopnego uznaną przez ANA specjalizacją pielęgniarską”.
„Dążymy do stworzenia trwałej, transformacyjnej zmiany, która wzbogaci zarówno specjalistyczne, jak i ogólne praktyki pielęgniarskie, ostatecznie służąc dobru pacjentów w całym kraju”.

Rachel Parmelee - prezes ACNA

Parmelee podkreśliła, że pielęgniarstwo konopne wymaga specjalistycznej wiedzy i kompetencji, aby zapewnić opiekę pacjentom, jednocześnie zajmując się stygmatyzacją związaną z leczniczym stosowaniem konopi indyjskich. We wrześniowym ogłoszeniu ANA wyraziło również swoje poparcie dla pilnej potrzeby badań klinicznych w celu informowania pacjentów o skuteczności marihuany i pokrewnych kannabinoidów. 

Amerykańskie pielęgniarki są jedną z grup o najwyższym poparciu dla legalnej marihuany. Badanie z 2018 r., w którym wzięło udział 1054 pielęgniarki, wykazało, że 82% opowiada się za legalizacją medycznej marihuany, a 57% w celach rekreacyjnych.

Amerykańskie Stowarzyszenie Pielęgniarek w swoim poprzednim oświadczeniu z 2021 r. wezwało do naukowego przeglądu statusu marihuany jako federalnej substancji kontrolowanej z Wykazu I i ponownego umieszczenia marihuany jako federalnej substancji kontrolowanej z Wykazu II w celu ułatwienia badań. I rzeczywiście latem 2022 r. Departament Zdrowia faktycznie zalecił ponowne umieszczenie konopi indyjskich na liście substancji z Wykazu III. W innych swoich zaleceniach, stowarzyszenie wskazywało również na potrzebę opracowania standardów przepisywania marihuany oraz ochrony zarówno pacjentów, jak i opiekunów przed sankcjami cywilnymi lub karnymi z powodu marihuany.

Przeczytaj na Soft Secrets także o:

Marihuana nie zwiększa ryzyka zawału serca

Neuropatia i medyczna marihuana

Amerykańskie Towarzystwo Medyczne: dekryminalizacja nie zwiększa przedawkowań

L
Luke.Konopiacki