Czy marihuana poprawia jakość życia przewlekle chorych pacjentów?

Luke.Konopiacki
29 Mar 2024

Osoby cierpiące na przewlekłe choroby i korzystające z legalnie przepisywanych medycznych preparatów na bazie konopi indyjskich, doświadczają znaczącej poprawy jakości swojego życia. To główne wnioski z ostatnich badań przeprowadzonych przez grupę niemieckich naukowców.


Zgodnie z informacjami zamieszczonymi w renomowanym niemieckim periodyku medycznym "Schmerz", aż 84% uczestników badania doświadczyło poprawy w jakości życia dzięki zastosowaniu przepisanej im medycznej marihuany. Badanie, które objęło analizę danych zgłaszanych przez 1 582 pacjentów korzystających z marihuany na receptę, podkreśla rosnącą rolę tej substancji w niemieckim systemie opieki zdrowotnej. Od roku 2017, niemieccy lekarze mają możliwość przepisywania marihuany leczniczej pacjentom, dla których tradycyjne metody leczenia okazały się nieskuteczne.

„W badaniu Copeia zarejestrowano wyniki zgłaszane przez pacjentów (PRO) w Niemczech na początku 2022 r. w ramach terapii produktami leczniczymi z konopi indyjskich (CAM), ze szczególnym uwzględnieniem objawów, zmian objawów, wskazań, skutków ubocznych, dawek i płatników”.

W całym kraju wykorzystano znormalizowany formularz ankiety, przeprowadzając badanie w formie internetowego wywiadu przez okres 15 tygodni, aby dokładnie zarejestrować indywidualne symptomy pacjentów oraz ich raporty dotyczące wyników leczenia (Patient-Reported Outcomes - PRO). Do udziału w badaniu rekrutowano uczestników za pośrednictwem aptek, lekarzy przepisujących medyczną marihuanę oraz organizacji pacjentów. Wymogiem dla włączenia do badania była terapia oparta na medycznie przepisanych produktach z konopi (Cannabis as Medicine - CAM). Analizowano dane od pacjentów, którzy zgłaszali problemy takie jak chroniczny ból, depresję, problemy ze snem oraz inne dolegliwości.

Z 1 582 osób biorących udział w badaniu, dokładną analizę przeprowadzono na 1030 zestawach danych, co stanowi 65% całkowitej liczby uczestników. Grupa ta była zróżnicowana, ale łączyła ją przewlekłość doświadczanych chorób. Analiza częstości występowania objawów wykazała stały wzór wśród najczęściej zgłaszanych dolegliwości, wśród których ból (71%), problemy ze snem (64%), stres/napięcie (52%), wewnętrzny niepokój (52%), depresyjny nastrój (44%) oraz napięcie mięśniowe (43%) zostały uznane za szczególnie istotne.

W terapii CAM, Matryca Symptomów (Symptom Matrix - SMX), uwzględniająca różnorodność objawów, odgrywa kluczową rolę w poprawie jakości życia osób przewlekle chorych, niezależnie od podłoża ich chorób. SMX pomaga w identyfikowaniu właściwych wskazań dla terapii oraz w skutecznym monitorowaniu efektów leczenia. Te ustalenia podkreślają znaczenie konopi indyjskich w medycynie, podkreślając ich potencjał w znacznym poprawianiu dobrostanu osób cierpiących na różnorodne przewlekłe choroby.

Przeczytaj na Soft Secrets także o:

Medyczna marihuana może zmniejszyć ilość przyjmowanych opioidów

Pielęgniarstwo konopne odrębnym obszarem praktyki specjalistycznej

Neuropatia i medyczna marihuana

L
Luke.Konopiacki