Toksyczne cząsteczki metali w konopnych liquidach

Luke.Konopiacki
21 Mar 2024

W krajach, gdzie marihuana jest legalna, vape peny są często przedstawiane jako bezpieczniejsza alternatywa dla tradycyjnego palenia nikotyny i marihuany. Mimo to, z czasem coraz więcej dowodów wskazuje na to, że korzystanie z tych urządzeń może wiązać się z pewnymi zagrożeniami. Badania wykazały, że w płynach, używanych także do waporyzacji marihuany, mogą znajdować się drobne, toksyczne cząsteczki metali. Te szkodliwe substancje mogą być obecne nawet bez wcześniejszego użycia czy podgrzewania urządzenia. Szczególnie narażone na ryzyko są produkty niepodlegające regulacjom, co stanowi poważne ostrzeżenie dla użytkowników.


W odróżnieniu od tradycyjnego palenia, proces waporyzacji unika reakcji spalania, która jest odpowiedzialna za generowanie niebezpiecznych substancji ubocznych. W przypadku wapowania liquidów, urządzenia te działają poprzez podgrzewanie płynu do momentu, kiedy zamienia się on w parę gotową do inhalacji. Jednak badania skoncentrowane na e-papierosach z nikotyną wykazały, że elementy metalowe używane do podgrzewania płynu mogą emitować toksyczne metale, takie jak nikiel, chrom i ołów. Te metale mogą następnie przenikać do wydychanej pary i akumulować się w organizmie użytkownika.

Aby zrozumieć, czy podobne ryzyko dotyczy również vape penów z marihuaną, przeprowadzono badania w Centrum Badań Metrologicznych Narodowej Rady Badań Kanady, które specjalizuje się w testowaniu i standaryzacji konopi indyjskich. W ramach tych badań zebrano 41 próbek konopnych płynów, w tym 20 legalnych próbek z Ontario Cannabis Store oraz 21 próbek pochodzących z nielegalnego rynku. Każda z tych próbek została poddana analizie w celu identyfikacji obecności 12 różnych metali.

Obecność różnych metali śladowych

Analizując próbki, naukowcy odkryli obecność różnych metali śladowych. Chociaż niektóre z tych metali, takie jak arsen, rtęć i kadm, mieściły się w granicach tolerancji uznawanych za typowe dla produktów z konopi indyjskich, inne wykazywały znacząco wyższe stężenia. Szczególnie niepokojący był ołów, którego niektóre nieuregulowane produkty zawierały nawet 100 razy więcej niż próbki kontrolne, znacznie przekraczając dopuszczalne limity tolerancji.

Interesujące jest również to, że zanieczyszczenie metalami wykryto w konopnych liquidach, które nie były używane i miały mniej niż sześć miesięcy. Badacze sugerują, że źródło tego zanieczyszczenia może wynikać z procesu produkcji urządzenia, a nie koniecznie z działania cewki podczas waporyzacji. Jednakże jakość urządzenia może wpływać na stopień zanieczyszczenia, który może być zwiększony przez proces podgrzewania.

Dodatkowo, zespół naukowców odkrył, że vapes pochodzące z tej samej partii produkcyjnej mogą wykazywać różne poziomy zanieczyszczenia metalami, co dowodzi znaczącej zmienności między różnymi próbkami.

Badacze skupili się również na badaniu wielkości cząstek metalu, aby dokładniej zrozumieć ich potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Odkryli oni, że wiele z tych cząstek miało rozmiar nanoskali. Następnym krokiem jest określenie, jak wiele z tych cząstek przenosi się do aerozolu vape pena podczas użytkowania urządzenia. Jest to kluczowy moment, gdy metale mogą być transportowane do płuc użytkowników. Podobne konsekwencje zostały zaobserwowane w przypadku e-papierosów z nikotyną, co sugeruje, że vape peny z thc mogą podążać tą samą ścieżką.

Różne rodzaje zagrożeń

Badanie wskazuje na to, że różne rodzaje produktów z konopi indyjskich niosą ze sobą różne rodzaje zagrożeń dla zdrowia. Chociaż badanie nie określa, czy wapowanie jest bardziej niebezpieczne niż palenie, podkreśla ono fakt, że ryzyko może być inne. W trakcie badań nad wapowaniem konopi indyjskich identyfikowane są nowe, wcześniej nieznane zagrożenia. W związku z tym, chociaż nie istnieje jedna idealna metoda bezpiecznego spożywania tych produktów, badania te pokazują, że regulacje mogą pomóc w stworzeniu bardziej bezpiecznych produktów z konopi indyjskich.

Przeczytaj na Soft Secrets także o:

Efekty palenia marihuany i lawendy

Haszyszen

THC-M

L
Luke.Konopiacki