Pierwsza legalna uprawa marihuany w Maroku

Luke.Konopiacki
24 Mar 2024

Maroko odnotowało przełomowy kamień milowy, zakończając pomyślnie swoją pierwszą zalegalizowaną uprawę konopi indyjskich. Ta historyczna inicjatywa zaowocowała imponującymi zbiorami, osiągającymi aż 294 tony. Decyzja ta przyszła w wyniku wprowadzenia przez kraj środków regulujących produkcję i dystrybucję konopi indyjskich w celach leczniczych i przemysłowych.


Krajowa Agencja ds. Regulacji Działalności Związanej z Konopiami Indyjskimi (ANRAC) potwierdziła, że zbiory zostały wyprodukowane przez 32 spółdzielnie z udziałem 430 rolników i obejmowały 277 hektarów w regionie Rif w Al-Husajma, Tetuan i Szafszawan. Dzięki osiągnięciu tych rekordowych zbiorów, Maroko staje się istotnym graczem na światowym rynku legalnej marihuany, co otwiera drzwi do nowych możliwości biznesowych i umożliwia lokalnym rolnikom korzystanie z rosnącego popytu na produkty z konopi indyjskich. Dla uprawiających konopie, ta wiadomość stanowi wyjątkową szansę na uczestnictwo w rozwoju rynku i przyczynienie się do zrównoważonego rozwoju Maroka. Ten pierwszy krok otwiera drzwi do obiecującej przyszłości dla krajowego przemysłu konopnego, kładąc podwaliny pod odpowiedzialną i przyjazną dla środowiska produkcję.

Marihuana w Maroku

Marihuana odgrywa istotną rolę w marokańskim społeczeństwie, szczególnie w północnym regionie kraju. Szacuje się, że około miliona osób zamieszkuje te tereny, gdzie konopie indyjskie stanowią główny filar gospodarczy dla miejscowej społeczności, praktykowany i przekazywany z pokolenia na pokolenie. Pomimo że Maroko jest jednym z czołowych producentów marihuany na świecie, jej rekreacyjne użycie pozostaje nielegalne, chociaż w praktyce jest tolerowane. Istnieją przepisy mające na celu zwiększenie dochodów rolników oraz ochronę ich przed wpływami handlarzy narkotyków, którzy kontrolują rynek konopi indyjskich i nielegalnie eksportują ten produkt.

Aby mieć jasne oczekiwania co do legalnej uprawy konopi indyjskich w Maroku, istotne jest wzięcie pod uwagę następujących czynników:

Obszar uprawy

Według Biura Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości, około 47 000 hektarów terenu w regionie Dżabal al-Rif jest wykorzystywane do uprawy konopi indyjskich, co stanowi niemal jedną trzecią obszaru zarejestrowanego w 2003 roku, pomimo kampanii rządowych mających na celu ograniczenie upraw.

Liczba wniosków

W bieżącym roku rozpatrywane są wnioski 1500 rolników zrzeszonych w 130 spółdzielniach, co wskazuje na znaczną aktywność w sektorze rolnictwa konopnego.

Perspektywy rynkowe

Maroko bada możliwości na rozwijającym się globalnym rynku zalegalizowanej marihuany, co potwierdzają przyznane 54 licencje eksportowe w poprzednim roku.

Nowe odmiany

W bieżącym miesiącu rozpoczęto uprawę lokalnej, odporniejszej na suszę odmiany konopi znanej jako Beldea, co może wpłynąć na różnorodność oferowanych produktów.

Infrastruktura przetwarzania i licencjonowanie

Dwie jednostki przetwarzania konopi indyjskich już działają, podczas gdy dwie kolejne oczekują na wyposażenie. Ponadto, 15 produktów z konopi indyjskich zostało licencjonowanych do użytku medycznego, co sugeruje rozwój infrastruktury i regulacji w sektorze konopnym.

Zrozumienie tych czynników pomoże interesariuszom w branży konopnej w Maroku lepiej zrozumieć perspektywy i oczekiwania związane z legalną uprawą konopi indyjskich w kraju.

Legalizacja uprawy konopi indyjskich stanowić będzie istotny krok naprzód dla branży, otwierając nowe możliwości wzrostu i rozwoju dla wszystkich uczestników zaangażowanych w jej łańcuch produkcji. Ta legalizacja nie tylko przynosi korzyści ekonomiczne, ale także przyczynia się do normalizacji i uregulowania branży, która dotychczas działała w niepewności. Sukces pierwszej zalegalizowanej uprawy konopi indyjskich w Maroku stanowi jasne świadectwo potencjału tego sektora oraz wyraźny znak, że legalizacja może przynieść korzyści zarówno hodowcom, jak i całemu społeczeństwu.

Przeczytaj na Soft Secrets także o:

Maroko - światowa kolebka haszyszu

Landrace - rzadkie i zagrożone odmiany

Haszyszen

L
Luke.Konopiacki