Kanada: legalizacja nie przyczyniła się do wzrostu przypadków psychozy

Luke.Konopiacki
09 Jan 2024

W obliczu coraz to większych zmian w polityce dot. konopi indyjskich na świecie, coraz częściej pojawiają się dyskusje na temat ewentualnego wpływu regularnego spożywania marihuany oraz pochodnych produktów o podwyższonym stężeniu THC na zdrowie psychiczne. Dosyć często przeciwnicy legalizacji używają argumentu, że w miarę zwiększania się dostępu do konopi indyjskich, ilość osób cierpiących na psychozę może wzrosnąć.


Chociaż niektóre badania wykazały powiązania pomiędzy intensywnym spożyciem konopi indyjskich, a jednostkami posiadającymi predyspozycje do psychozy, to wyniki nowego badania potwierdzają, że legalizacja konopi nie przyczyniła się do wzrostu przypadków psychozy w Kanadzie.

Ostatnie badanie opublikowane w International Journal of Drug Policy szczegółowo analizuje zmiany po legalizacji marihuany w Kanadzie w październiku 2018 roku. W rezultacie nie zaobserwowano żadnego związku między legalizacją, a wzrostem wskaźników psychozy związanymi z konopiami indyjskimi.

Wyniki badania sugerują, że przynajmniej dotychczasowe zmiany w przepisach dotyczących konopi indyjskich nie wpływają na wzrost liczby przypadków zaburzeń psychotycznych. Oczywiście badacze podkreślają, że konieczne jest dłuższe okresowe obserwacje po legalizacji, zwłaszcza w kontekście zastosowania medycznej marihuany. Jednak wyniki mogą mieć znaczący wpływ na debaty dotyczące wpływu legalizacji marihuany na zdrowie psychiczne w społeczeństwie. Badanie wyraźnie podkreśla obawy, które narosły w ostatnich latach przez zaklasyfikowanie marihuany jako czynnika ryzyka wystąpienia i utrzymywania się zaburzeń psychotycznych.

Zespół kanadyjskich badaczy skoncentrował się na regionalnych zmianach w korzystaniu z usług zdrowotnych oraz częstości występowania zaburzeń psychotycznych w okresie bezpośrednio po legalizacji konopi indyjskich. Przeprowadzono przekrojową analizę przerywanych szeregów czasowych (ITS) obejmującą okres od stycznia 2014 do marca 2020 roku. Naukowcy skupili się na wizytach ambulatoryjnych związanych z psychozą, wizytach na oddziałach ratunkowych, hospitalizacjach i długości pobytu w szpitalu, a także przypadkach incydentów zaburzeń psychotycznych wśród osób w wieku od 14 do 60 lat.

Ostatecznie badacze nie odnaleźli dowodów na wzrost korzystania z usług zdrowotnych ani przypadki zaburzeń psychotycznych w krótkim okresie, tj. 17 miesięcy po legalizacji konopi indyjskich. Zauważyli jednak wyraźne tendencje wzrostowe w korzystaniu z usług zdrowotnych i przypadkach zaburzeń psychotycznych związanych z substancjami psychotycznymi w całym okresie obserwacji od 2014 do 2020 roku.

„Nasze ustalenia sugerują, że wczesny okres rygorystycznych ograniczeń rynkowych po legalizacji rekreacyjnej marihuany nie skorelował się ze wzrostem korzystania z usług zdrowotnych ani częstością występowania zaburzeń psychotycznych".

Zaznaczyli również potrzebę dłuższej obserwacji po okresie legalizacji, aby w pełni zrozumieć skutki reformy na poziomie populacji.

Badanie stanowi wartościowe uzupełnienie rosnącej liczby badań potwierdzających, że reforma konopi indyjskich nie wiąże się ze znaczącymi zmianami w obszarze psychozy wywołanej konopiami indyjskimi.

W innym badaniu z 2022 roku, analizującym ramy legalizacji konopi indyjskich w Kanadzie w odniesieniu do psychoz wywołanych konopiami indyjskimi i pobytu na oddziałach ratunkowych schizofrenii, również potwierdzono brak powiązania między reformą, a tymi przypadkami. Naukowcy zaznaczyli konieczność dalszych badań w tym obszarze.

Patrząc na Stany Zjednoczone i najnowsze trendy reform, badania z 2023 roku sugerują, że w stanach, gdzie obowiązuje legalizacja konopi indyjskich, nie notuje się wzrostu wskaźnika psychoz. Analiza związku między legalizacją konopi indyjskich, a funkcjonowaniem psychospołecznym wśród 240 par identycznych bliźniaków wskazała, że legalizacja nie była dodatnio skorelowana ze zwiększoną liczbą przypadków zaburzeń psychotycznych ani uzależnień. Dodatkowo osoby w stanach, gdzie marihuana jest legalna, rzadziej angażują się w problematyczne zachowania związane z używaniem alkoholu.

W kontekście danych z 2022 roku, pochodzących z badania kohorty 233 000 europejskich konsumentów marihuany, stwierdzono, że zażywanie konopi indyjskich rzadko prowadzi do epizodów ostrej psychozy wśród osób bez wcześniejszych diagnoz zaburzeń psychicznych. Mniej niż 1% badanych zgłosiło kiedykolwiek objawy psychotyczne związane z konopiami indyjskimi, przy czym grupą zwiększonego ryzyka byli młodsi pacjenci oraz osoby zdiagnozowane wcześniej z chorobą afektywną dwubiegunową, zaburzeniem lękowym, depresyjnym bądź psychozą.

Lepiej edukować

Chociaż dalsze badania są nadal potrzebne, wielu specjalistów i zwolenników konopi indyjskich podkreśla, że łączenia legalnej marihuany z objawami psychozy nie jest uprawnione. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nadmierne skupienie na potencjalnych ryzykach związanych z konopiami indyjskimi nie przyczyni się do skutecznej ochrony zdrowia publicznego. Zamiast tego, eksperci zalecają utworzenie regulowanego rynku, mającego na celu ograniczenie dostępu do produktów z konopi indyjskich dla młodych ludzi i dostarczającego jasnych ostrzeżeń osobom bardziej podatnym na negatywne skutki. Kombinacja tego podejścia z polityką edukacji konsumenckiej może być najbardziej skutecznym sposobem na ochronę zdrowia publicznego i minimalizację ryzyka dla konsumentów.

Przeczytaj na Soft Secrets także o:

800 tys. USD na 6 nowych badań nad konopiami

Układ odpornościowy i medyczna marihuana

Empatia i zrozumienie: pozytywny wpływ marihuany

L
Luke.Konopiacki