800 tys. USD na 6 nowych badań nad konopiami

Luke.Konopiacki
20 Dec 2023

Uniwersytet Stanowy Kolorado (CSU) oraz Instytut Badań nad Konopiami Indyjskimi (ICR) w Pueblo ogłosiły przeznaczenie 800 000 dolarów na finansowanie nowych inicjatyw badawczych nad konopiami indyjskimi. Środki te zostaną podzielone między sześć projektów badawczych przeprowadzanych przez CSU i Uniwersytet Kolorado (UC). ICR to oficjalny instytut badawczy ds. konopi indyjskich w Kolorado, finansowany jest od 2019 roku z Colorado Marijuana Tax Cash Fund.


W Kolorado są już prowadzone liczne badania nad konopiami. Nowe badania obejmą różnorodne tematy związane z konopiami indyjskimi, takie jak wpływ CBD na dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu, skutki THC i potencjalne zagrożenia związane z uzależnieniem. Ponadto, naukowcy będą eksplorować nowe metody pomiaru wpływu marihuany na zdolności psychomotoryczne w testach drogowych.

„Jestem bardzo podekscytowany wynikami wielu z tych projektów. W niektórych przypadkach potrzebne będą jednak dodatkowe badania, aby rozwijać uzyskane rezultaty. Mamy szczęście, że możemy zaangażować najlepszych naukowców z całego Kolorado”.

Chad Kelly, dyrektor ICR w wywiadzie dla Westword

Lista badań:

1. Badania nad konopiami indyjskimi prowadzone przez dra Williema Bauerle, skupiają się na zwiększeniu możliwości badań analitycznych kannabinoidów i towarzyszących im fitomolekuł w matrycach roślinnych.

Jednym z kluczowych obszarów badań jest analiza zapotrzebowania konopi na wodę. Dr Bauerle dąży do określenia najbardziej efektywnych metod zwiększania składników odżywczych i jednoczesnego oszczędzania wody. Opracowanie optymalnych praktyk w zakresie nawadniania i dostarczania składników odżywczych stanowi istotne wsparcie dla producentów konopi, zarówno małych jak i dużych. Te naukowe ustalenia mają na celu zwiększenie ogólnej wydajności uprawy konopi indyjskich, zmniejszenie marnotrawstwa zasobów oraz wspieranie zrównoważonego rozwoju branży ogrodniczej. ICR podkreśla, że efektywne strategie hodowlane są kluczowe dla wzrostu gospodarczego i zrównoważonego rozwoju przemysłu konopi w Kolorado.

2. Profesor z Uniwersytetu Kolorado w Boulder, dr David Root, skupia się na identyfikacji różnych typów komórek neuronalnych odpowiedzialnych za nagradzające i awersyjne właściwości THC, głównego związku psychoaktywnego występującego w konopiach indyjskich.

Badania prowadzone przez dra Roota skoncentrowane są na ośrodku nagrody mózgu, zwłaszcza w polu brzusznym nakrywki. Celem naukowców jest zrozumienie, w jaki sposób THC wpływa na konkretne neurony w tym obszarze, jakie fizjologiczne zmiany zachodzą pod wpływem THC oraz jak istotne są te neurony dla wywoływania nagradzających lub awersyjnych właściwości THC. Badanie podsumowuje główny cel badawczy, którym jest zidentyfikowanie konkretnych neuronów, na które wpływa THC, a także zrozumienie mechanizmów fizjologicznych, które stoją za nagradzającym lub odpychającym charakterem tego związku. Profesor Root podkreśla, że zrozumienie tych procesów jest kluczowe dla pełniejszej oceny potencjalnych skutków THC na zdrowie psychiczne i fizyczne.

3. W wyniku choroby wywołanej octanem witaminy E w 2019 roku, wzrosło zainteresowanie badaniami nad potencjalnymi szkodliwościami związanymi z wapowaniem produktów pochodzących zarówno z konopi indyjskich, a także innych niż konopie indyjskie. Dr Alison Pauer kieruje badaniami, które skupiają się na wielopierścieniowych węglowodorach aromatycznych (WWA), substancjach uznawanych za rakotwórcze, pochodzących z waporyzowanych lub wcieranych produktów konopnych.

Badanie szczegółowo analizuje potencjalne toksyczne skutki wytwarzania WWA, zwłaszcza gdy konopie indyjskie podgrzewane są do bardzo wysokich temperatur. Zespół badawczy, z Instytutu Badań nad Konopiami Indyjskimi (ICR), podkreśla, że terpeny obecne w konopiach indyjskich, mogą przyczyniać się do powstawania WWA podczas procesu wapowania. Badacze z ICR zaznaczają, że obecnie WWA stanowią zagrożenie dla zdrowia publicznego, a ich badania skoncentrują się na potencjalnym wytwarzaniu WWA podczas wapowania lub elektronicznego dabbingu konopi indyjskich i ich produktów pochodnych, zwłaszcza tych o wysokim stężeniu terpenów.

4. Dr Hollis Karoly i dr Patti Davies przeprowadzają badania mające na celu opracowanie modeli predykcyjnych umożliwiających rozróżnienie między używaniem alkoholu, konopi indyjskich, a współużytkowaniem tych substancji. Badanie skupia się na analizie wskaźników elektroencefalografii (EEG) oraz tradycyjnych miar odurzenia. Określenie stopnia upośledzenia związanego z marihuaną jest trudne, zwłaszcza z uwagi na długotrwałe obecność substancji w organizmie po jej spożyciu. Badacze z CSU starają się wykorzystać EEG do precyzyjnego odróżnienia upośledzenia spowodowanego przez konopie indyjskie i alkohol. Celem badania jest również zidentyfikowanie, które elementy neurokognitywne są najbardziej związane z alkoholem, konopiami indyjskimi lub ich współużyciem.

Podsumowując, badanie ma na celu dostarczenie nowych narzędzi diagnostycznych, które mogą być skuteczne w identyfikowaniu wpływu alkoholu, konopi indyjskich i współużycia obu substancji na funkcje neurokognitywne, co może znacznie poprawić skuteczność testów drogowych.

5. Dr Nicole Tartaglia kieruje badaniem, które skupia się na roli endokannabinoidów w leczeniu trudności behawioralnych u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) za pomocą kannabidiolu (CBD). Projekt ten ma na celu zrozumienie, dlaczego CBD może być obiecującym narzędziem terapeutycznym dla dzieci z autyzmem. Badanie przewiduje porównanie poziomów 14 różnych endokannabinoidów i kluczowych enzymów regulujących ich funkcje u dzieci autystycznych w wieku od 4 do 17 lat z wynikami ze studium CASCADE, obejmującego również nieautystyczne dzieci w tym samym przedziale wiekowym. Dodatkowo, naukowcy z Instytutu Badań nad Konopiami Indyjskimi (ICR) planują analizę zmian w układzie endokannabinoidowym u dzieci z autyzmem po poddaniu ich leczeniu CBD. Badanie ma również na celu zbadanie profilu endokannabinoidowego u dzieci z autyzmem, które pozytywnie reagują na leczenie CBD. Te informacje mają pomóc w opracowaniu bardziej precyzyjnych zaleceń dotyczących skuteczności leczenia CBD u dzieci z ASD.

6. Badanie dwukierunkowych interakcji między fitokannabinoidami, a mikrobiotą jelitową człowieka, prowadzone we współpracy przez dr Jessicę Prenni i D. Tiffany Weir, ma na celu zrozumienie, w jaki sposób fitokannabinoidy oddziałują z ludzkim mikrobiomem jelitowym. Sukces tego projektu przyniesie istotne informacje dotyczące modulacji mikrobiomu jelitowego przez fitokannabinoidy oraz dostarczy podstawowych danych do dalszych badań nad międzyosobniczymi różnicami w metabolizmie fitokannabinoidów. W podsumowaniu badania zaznacza się, że uzyskane wyniki posłużą jako fundament wiedzy na temat wpływu fitokannabinoidów na mikrobiom jelitowy. Dodatkowo, zebrane wstępne dane będą stanowiły podstawę do analizy międzyosobniczych różnic w metabolizmie fitokannabinoidów. Te informacje mają potencjalnie zastosowanie w przyszłych badaniach klinicznych, zwłaszcza w kontekście wykorzystania fitokannabinoidów do redukcji stanów zapalnych zarówno w obrębie jelit, jak i ogólnoustrojowo.

Przeczytaj na Soft Secrets także o:

Nowy Jork: pilotażowy program terapii psylocybinowej dla 10 000 osób

Empatia i zrozumienie: pozytywny wpływ marihuany

CBD na ból zębów

Czy sami produkujemy kannabinoidy antystresowe?

L
Luke.Konopiacki