Empatia i zrozumienie: pozytywny wpływ marihuany

Luke.Konopiacki
04 Dec 2023

Nowe badanie, opublikowane niedawno w Journal of Neuroscience Research, rzuca nowe światło na regularnych konsumentów marihuany, sugerując, że wykazują oni większą zdolność do empatii wobec innych. Te odkrycia podkreślają nową, obiecującą ścieżkę w potencjalnym zastosowaniu terapeutycznym konopi.


W wynikach opublikowanego badania, oceny psychologiczne jednoznacznie wskazują, że osoby regularnie sięgające po marihuanę wykazują znacznie lepsze zrozumienie emocji innych. Dodatkowo, testy obrazowania mózgu ujawniły, że przedni zakręt obręczy (ACC), obszar związany z empatią i ogólnie dotknięty wpływem konopi indyjskich, wykazywał silniejszą łączność z obszarami mózgu odpowiedzialnymi za odczuwanie stanów emocjonalnych innych osób w obrębie własnego ciała.

W badaniu uczestniczyło 85 regularnych użytkowników marihuany oraz 51 osób, które nie korzystały z tego środka. Wszyscy uczestnicy wypełnili testy psychometryczne. Dodatkowo z tych osób, 46 użytkowników i 34 osób niebędących użytkownikami zostało poddanych badaniom funkcjonalnego rezonansu magnetycznego.

Według naukowców badanie wskazuje na większe zrozumienie emocjonalne i większą łączność funkcjonalną ACC związaną z obszarami związanymi z empatią u konsumentów marihuany w porównaniu z grupą kontrolną. W tym sensie aktywacja endokannabinoidów spowodowana regularnym stosowaniem konopi indyjskich może obejmować multimodalne i zależne od kontekstu efekty, które mogą obejmować negatywne zachowania, takie jak dysregulacje emocjonalne lub stres społeczny, ale też pozytywne zachowania, takie jak więzi społeczne i nagrody społeczne.

ACC jest jednym z głównych regionów w ciele, który posiada receptory CB1 i jest silnie zaangażowany w reprezentację stanu afektywnego innych osób.

Mimo że badanie posiada swoje ograniczenia, a istnienie innych czynników nie może zostać wykluczone, autorzy są zdania, że zaobserwowane różnice w zakresie zrozumienia emocjonalnego oraz funkcjonalnej łączności mózgu mogą korelować z regularnym używaniem konopi indyjskich. W kontekście powszechnego kojarzenia marihuany z negatywnymi skutkami dla zdrowia psychicznego i zachowania, wyniki te stanowią pionierskie spojrzenie na pozytywny wpływ konopi indyjskich na relacje międzyludzkie i otwierają perspektywę ich potencjalnych zastosowań terapeutycznych. Dodatkowo, istnieje możliwość, że te wnioski skierują dalsze badania nad wpływem konopi indyjskich na warunki, które mogą wpływać na interakcje społeczne.

Marihuana jako superlek

Poprzednie badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Nowym Meksyku wykazało również, że zdrowi młodzi dorośli, którzy niedawno doświadczyli działania konopi indyjskich, wykazywali wyższy poziom zachowań prospołecznych i zwiększone poczucie empatii niż ci, którzy tego nie robili.

Badacze przeanalizowali funkcjonowanie psychologiczne zdrowych studentów z różnym poziomem tetrahydrokannabinolu (THC) w moczu. W porównaniu do osób nieużywających marihuany, młodzi dorośli z niedawną ekspozycją na konopie indyjskie uzyskali znacznie wyższe wyniki w standaryzowanych pomiarach zachowań prospołecznych, empatii i podejmowania decyzji moralnych opartych na zasadach zapewniania nieszkodliwości i poczucia sprawiedliwości.

Autorzy sugerują, że marihuana może powodować przejście od bardziej egocentrycznych koncepcji siebie do zwiększonego poczucia bezinteresowności i odpowiedzialności za ochronę innych przed krzywdą.

Często odnoszę się do konopi indyjskich jako superleku, w stosunku do większości innych konwencjonalnych produktów farmaceutycznych, ponieważ jest nie tylko skuteczny w leczeniu objawów szerokiego zakresu schorzeń, szybko i stosunkowo bezpiecznie, ale teraz mamy konkretne dowody na to, że może również pomóc poprawić zdrowie psychospołeczne przeciętnego człowieka. Prospołeczność jest niezbędna dla ogólnej spójności i witalności społeczeństwa, a zatem wpływ marihuany na nasze interakcje międzyludzkie może ostatecznie okazać się nawet ważniejszy dla dobrobytu społecznego niż jej działanie lecznicze.

Jacob Miguel Vigil - główny badacz i adiunkt Wydziału Psychologii UNM

L
Luke.Konopiacki