Senatorowie z Kolorado zatwierdzili uchwalony przez Izbę projekt ustawy legalizującej MDMA

Luke.Konopiacki
02 May 2022

W środę 27 kwietnia Komisja Senatu Kolorado jednogłośnie zatwierdziła ustawę uchwaloną przez Izbę, która ma na celu dostosowanie statutu stanowego do legalizacji recept na MDMA, jeśli rząd federalny ostatecznie zezwoli na takie użycie. Izba zatwierdziła ustawę w kwietniu, a teraz tj. 27.04 Senacka Komisja Zdrowia i Usług Społecznych zatwierdziła ją w głosowaniu 5-0, tym samym przesyłając ją do Komitetu Ustawodawczego.


„Terapia wspomagana MDMA już w trzecim etapie badań klinicznych wykazała niesamowite rezultaty w przypadku osób cierpiących na ciężkie PTSD” – mówiła członkom komisji senator Ginal. „Proszę o poparcie tej ustawy”.

W tym samym miesiącu ustawodawcy Izby odrzucili inny projekt ustawy, zakładający utworzenie komisji ds. psychodelików, która miałaby badać substancje takie jak psylocybina i DMT oraz wydawać zalecenia dotyczące ewentualnych zmian w polityce. Tymczasem ustawa o MDMA zalegalizowałaby przepisywanie, wydawanie, transport, posiadanie oraz używanie MDMA. Oczywiście jeśli Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) zatwierdzi tę substancję jako lek na receptę. W projekcie ustawy stwierdzono, że MDMA jest wysoce skuteczna w połączeniu z terapią rozmowami i poradnictwem. Zauważono, że powszechnie oczekuje się, że już w 2023 r. FDA podejmie tę decyzję.

Projekt ustawy nie dotyczy rekreacyjnego używania MDMA i zakłada ścisłą kontrolę, gdy już zostanie przepisane. Chodzi przecież o to aby pomóc ludziom, którzy cierpią na PTSD.

Aktywiści w Kolorado mogą czuć się zachęceni, widząc, że skromna reforma posuwa się do przodu, ale nie wszyscy czekają na działania ustawodawcy. Istnieją dwie kampanie dążące do umieszczenia legalizacji psylocybiny na listopadowej karcie do głosowania w tym stanie.

Ustawodawcy stanu Maryland przesłali niedawno do gubernatora projekt ustawy, która stworzyłaby państwowy fundusz zapewniający darmowy dostęp do psychodelików takich jak psylocybina, MDMA i ketamina dla weteranów wojskowych cierpiących na zespół stresu pourazowego (PTSD) i urazowe uszkodzenie mózgu. Senat stanu Maine zatwierdził w kwietniu ustawę o utworzeniu w tym stanie programu psylocybiny medycznej, ale Izba Reprezentantów nie zgodziła się na jej przyjęcie.

W tym samym miesiącu ustawodawcy stanu Georgia poparli dwupartyjną rezolucję, która wzywa do utworzenia komitetu badawczego Izby w celu zbadania potencjału terapeutycznego psychodelików takich jak psylocybina i przedstawienia zaleceń dotyczących reform. W ubiegłym miesiącu gubernator stanu Utah podpisał ustawę o utworzeniu grupy zadaniowej, która ma zbadać i przedstawić zalecenia dotyczące potencjału terapeutycznego leków psychodelicznych oraz ewentualnych regulacji prawnych dotyczących ich legalnego stosowania. Komisja Izby Missouri również przeprowadziła w zeszłym miesiącu przesłuchanie w sprawie kierowanego przez GOP projektu ustawy legalizującej szeroki zakres psychodelików do użytku terapeutycznego w wyznaczonych ośrodkach opieki, przy jednoczesnej dalszej dekryminalizacji posiadania niewielkich ilości narkotyków w ogóle.

Komisja legislacyjna stanu Connecticut zatwierdziła w zeszłym miesiącu projekt ustawy, która umożliwiłaby niektórym pacjentom dostęp do terapii wspomaganej psychodelikami, takimi jak MDMA i psylocybina. Gubernator Connecticut Ned Lamont (D) podpisał w zeszłym roku osobną ustawę, która zawiera zapis zobowiązujący stan do przeprowadzenia badań nad potencjałem terapeutycznym grzybów psylocybinowych. Od tego czasu odbywają się spotkania grupy roboczej, która ma zbadać tę kwestię.

„Terapia wspomagana MDMA już w trzecim etapie badań klinicznych wykazała niesamowite rezultaty w przypadku osób cierpiących na ciężkie PTSD” – mówiła członkom komisji senator Ginal. „Proszę o poparcie tej ustawy”.

To jeszcze nie koniec, również legislatura stanu Waszyngton przesłała niedawno na biurko gubernatora projekt ustawy budżetowej, który zawiera propozycję przeznaczenia 200 tys. dolarów na wsparcie nowej grupy roboczej, której zadaniem będzie zbadanie możliwości zalegalizowania usług związanych z psylocybiną w tym stanie, w tym pomysłu wykorzystania obecnych systemów regulacji prawnych dotyczących marihuany do śledzenia grzybów psychodelicznych.

W marcu Senat Hawajów zatwierdził ustawę o powołaniu stanowej grupy roboczej, której zadaniem będzie zbadanie korzyści terapeutycznych płynących z grzybów psylocybinowych oraz opracowanie długoterminowego planu mającego na celu zapewnienie dostępności tego psychodeliku do celów medycznych dla osób dorosłych powyżej 21 roku życia. Z kolei Izba Reprezentantów w Oklahomie przyjęła ustawę dekryminalizującą posiadanie psylocybiny na niskim poziomie i promującą badania nad potencjałem terapeutycznym tego psychodeliku.

Ustawodawcy z Rhode Island przedstawili w zeszłym miesiącu dwa projekty dekryminalizacji narkotyków - w tym jeden dotyczący psylocybiny i buprenorfiny, który upoważniałby lekarzy do przepisywania psychodelicznych grzybów.

Jak widać psychodeliki zaczynają mieć swój wielki czas, a społeczeństwa w większym stopniu zaczynają zauważać pozytywne aspekty korzystania z nich. Wyżej wymienione akcje ustawodawcze to tylko niewielka część, jest jeszcze drugie tyle. Dlatego być może już niedługo czeka nas kolejna fala legalizacyjna tym razem psychodelików.

L
Luke.Konopiacki