Nowe badanie dostarcza dowodów na efekt świty konopi indyjskich

Luke.Konopiacki
29 Feb 2024

Najnowsze badania rzucają nowe światło na złożoną interakcję między różnymi składnikami aktywnymi konopi indyjskich takimi jak kannabinoidy, terpenoidy i flawonoidy, oraz ich wspólny wpływ na terapeutyczne właściwości marihuany. Zrozumienie, jak te związki współpracują, może być kluczowe dla pełniejszego pojmowania mechanizmów leczniczych marihuany i rozwoju skuteczniejszych terapii wykorzystujących ten naturalny surowiec.


Badanie opublikowane w prestiżowym czasopiśmie „Molecules” rzuca światło na skomplikowaną sieć interakcji chemicznych zachodzących między kannabinoidami, terpenami i flawonoidami w wyselekcjonowanych odmianach konopi indyjskich. Przełomowe badanie przyczynia się do lepszego zrozumienia, w jaki sposób te związki chemiczne współdziałają, potencjalnie wpływając na doświadczenia i efekty odczuwane przez użytkowników konopi.

Zdaniem autorów badania, głęboka analiza tych współpracujących interakcji umożliwia naukowcom odkrycie pełnego potencjału terapeutycznego konopi indyjskich. Takie podejście ma na celu opracowanie bardziej spersonalizowanych i skutecznych strategii leczniczych, które mogą znacząco poprawić jakość życia pacjentów.

Rola terpenów w efekcie synergicznym konopi

Nowe ustalenia potwierdzają tezę, którą wielu ekspertów i użytkowników konopi indyjskich podziela od dawna: działanie THC i CBD to tylko część szerszego obrazu wpływu marihuany na organizm człowieka. Kluczowe znaczenie ma tu tzw. efekt świty/otoczenia (entourage effect), który uwypukla znaczenie współdziałania różnych związków roślinnych, w tym terpenów w wywoływaniu efektów terapeutycznych.

Historia badań nad konopiami skupiała się głównie na kannabinoidach, zwłaszcza na THC, który od lat 60. XX wieku jest najczęściej badanym składnikiem konopi. Jednak, jak podkreślają autorzy najnowszych badań, terpeny odgrywają równie istotną rolę w kreowaniu efektu otoczenia, znacząco wpływając na terapeutyczny potencjał marihuany.

Terpeny będące aromatycznymi związkami, nie tylko współpracują z układem endokannabinoidowym, wywierając działanie przeciwbólowe, przeciwzapalne i neuroprotekcyjne, ale również działają synergicznie z kannabinoidami, wzmacniając ich efekty terapeutyczne. Autorzy zauważają, że to właśnie złożona interakcja między tymi składnikami przyczynia się do różnorodności doświadczeń terapeutycznych i efektów ubocznych wśród użytkowników różnych odmian konopi.

Tterpeny wykazują zdolność do przenikania przez barierę krew-mózg, co może ułatwiać dostęp kannabinoidów do mózgu i ośrodkowego układu nerwowego, potencjalnie wzmacniając ich działanie neuroprotekcyjne. Na przykład beta-kariofilen, terpen obecny w konopiach oraz w takich roślinach jak czarny pieprz, chmiel, rozmaryn i goździki, został rozpoznany jako selektywny agonista receptora CB2, co sugeruje jego potencjalne właściwości przeciwzapalne.

Podsumowując, współpraca między kannabinoidami a terpenami jest kluczowa dla zrozumienia pełnego spektrum efektów terapeutycznych marihuany. To, w jakich proporcjach te składniki występują w różnych odmianach konopi, może decydować o indywidualnych doświadczeniach użytkowników, zarówno pod kątem korzyści zdrowotnych, jak i potencjalnych skutków ubocznych.

Potrzeba dalszych badań w zrozumieniu konopi indyjskich

Naukowcy podkreślają znaczącą potrzebę pogłębionych badań nad skomplikowanymi interakcjami zachodzącymi między różnorodnymi związkami chemicznymi obecnymi w konopiach indyjskich, zwracając uwagę na istniejące luki w obecnej wiedzy. Aktualne odkrycia dotyczące synergii terapeutycznych pomiędzy fitokannabinoidami, a innymi fitochemikaliami w konopiach dostarczają jedynie fragmentarycznego obrazu ich działania w organizmie i sposobu, w jaki przyczyniają się do efektów leczniczych.

W kontekście terpenów, jednym z obszarów, który wymaga dalszych badań, jest ich potencjalne działanie przeciwzapalne. Podobnie flawonoidy, kolejna kluczowa klasa związków chemicznych w konopiach, są jeszcze niedostatecznie zbadane. Chociaż wstępne badania sugerują, że mogą one posiadać właściwości przeciwzapalne, przeciwutleniające i neuroprotekcyjne, potrzebne są dalsze badania, aby lepiej zrozumieć ich potencjał terapeutyczny. W szczególności, kannflawiny, specyficzne flawonoidy konopi, mogą wykazywać unikalne działanie przeciwzapalne, zwłaszcza w układzie nerwowym.

Dodatkowo, odkrycie nowych związków chemicznych w konopiach, określanych jako „aromaty”, które odpowiadają za charakterystyczne aromaty różnych odmian marihuany, rzuca światło na złożoność chemiczną tej rośliny. To odkrycie kwestionuje wcześniejsze przekonanie, że za specyficzny zapach konopi odpowiadają wyłącznie terpeny, wskazując na potrzebę dalszych badań w celu pełnego zrozumienia mechanizmów działania i potencjalnych efektów terapeutycznych tych i innych związków chemicznych obecnych w konopiach indyjskich.

Podsumowując, choć postępy w badaniach nad konopiami indyjskimi są obiecujące, pozostaje wiele niewiadomych dotyczących dokładnych mechanizmów działania tej rośliny. Dalsze, szczegółowe badania są niezbędne, aby w pełni odkryć i wykorzystać potencjał terapeutyczny konopi indyjskich.

Przeczytaj na Soft Secrets także o:

CBD na ból zębów

Układ odpornościowy i medyczna marihuana

Empatia i zrozumienie: pozytywny wpływ marihuany

 

L
Luke.Konopiacki