LUMC zoekt deelnemers onderzoek effect wietolie bij zenuwpijn

Rob Tuinstra
29 Apr 2024

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en het Centre for Human Drug Research (CHDR) zijn een onderzoek gestart naar de werking van medicinale cannabisolie en de effecten op neuropathische pijn. Het onderzoek omvat 200 pijnpatiënten die olie toegediend krijgen die is gemaakt is van Bedrocan cannabis. De studie neemt twee jaar in beslag.


De studie is een vervolg op een eerdere studie waarbij gezocht werd naar de ideale verhouding tussen THC en CBD voor de behandeling van pijn. Dat onderzoek onder gezonde vrijwilligers is inmiddels afgerond. Resultaten zijn echter nog niet gepubliceerd. Wel is naar voren gekomen dat het vervolgonderzoek bij patiënten met een THC-houdend cannabisproduct dient plaats te vinden. In dit geval is er gekozen voor een olie. Medicinale cannabisolie met THC is in Nederland op recept verkrijgbaar bij diverse bereidende apotheken.

Veel patiënten met zenuwpijn gebruiken medicinale cannabis als pijnstiller

Het LUMC: ‘In dit onderzoek gaan we onderzoeken hoe goed cannabisolie met THC helpt tegen chronische neuropathische pijn (ook bekend als zenuwpijn) en andere klachten die er vaak mee gepaard gaan. Zenuwpijn wordt vaak omschreven als prikkelend en branderig met daarbij flinke pijnscheuten (elektrische of schietende pijn), en deze pijn blijft helaas vaak aanhouden. Het gebruik van cannabis levert vaak een prettige stemming en een ‘high’ gevoel op en werkt ontspannend. Veel patiënten met chronische neuropathische pijn gebruiken medicinale cannabis als pijnstiller. Uit de medische praktijk en eerder onderzoek weten we dat medicinale cannabis (zoals de meeste pijnstillers) helpt bij sommige, maar lang niet alle patiënten met chronische neuropathische pijn. Het is nog niet bekend waardoor het komt dat sommige patiënten meer baat hebben bij medicinale cannabis en anderen minder. Als we beter kunnen begrijpen waar het verschil zit, kunnen we mogelijk gerichter patiënten behandelen. In dit onderzoek zullen verschillende patiëntengroepen deelnemen waarbij er sprake is van neuropathische pijn. Aan het begin van het onderzoek zullen wij de medische voorgeschiedenis, de precieze aard van de klachten en persoonlijkheids- en andere kenmerken in kaart brengen. Daarnaast kijken we hoe groot het pijnstillend effect van de cannabisolie is op de klachten. De cannabisolie vergelijken we met de werking van een placebo-olie. Een placebo is een middel zonder werkzame stof, een ‘nepmiddel’. Tijdens het onderzoek krijgt u één onderzoeksperiode het onderzoeksmiddel toegediend, en één periode een placebo.’ Voor meer informatie en aanmelding kun je hier terecht.

 

R
Rob Tuinstra