Dijkstra kondigt wijziging beleid mediwiet aan

Rob Tuinstra
26 Jun 2024

De demissionaire minister voor Medische Zorg Pia Dijkstra heeft een wijziging in het beleid rond medicinale cannabis aangekondigd. Ze wil de rol van het BMC (Bureau Medicinale Cannabis) verkleinen. Daarvoor moet de Opiumwet gewijzigd worden.


De minister schrijft in een Kamerbrief dat ze ‘ernaar streeft om per januari 2026 de rol van BMC in de toelevering van medicinale cannabis aan apotheken te herzien. Ze vervolgt: ‘Onder nieuw beleid komt meer ruimte voor partijen in de keten van medicinale cannabis, ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek naar de geneeskundige toepassing van cannabis, de productie van geneesmiddelen en veredeling.’

Gaat haar opvolger akkoord met deze wijzigingen?

Dijkstra: ‘Het BMC, die in de huidige opzet het wettelijke alleenrecht heeft om medicinale cannabis te verhandelen, geeft onder dit nieuwe beleid een beperktere invulling aan deze verantwoordelijkheid. Daardoor kunnen ook partijen die niet door het BMC zijn gecontracteerd, via het BMC medicinale cannabis afzetten. Kort gezegd is het BMC nog steeds bij elke transactie in de markt van medicinale cannabis betrokken, maar betreft dit vooral een administratieve en controlerende rol en is er geen sprake van fysieke inbezitneming door of betaling door of aan het BMC. Per 1 september 2024 komt meer ruimte voor de verhandeling van preparaten van cannabis, de verhandeling van cannabis voor wetenschappelijk onderzoek, en de incidentele verhandeling van medicinale cannabis in algemene zin.’ Voor het einde van het jaar wil Dijkstra een verdere verruiming realiseren, maar wel met een belangrijke uitzondering, want de levering van medicinale cannabis aan apotheken zal voorbehouden blijven aan het BMC, die hiervoor partijen heeft gecontracteerd.

Later per in 2026 gaat het beleid verder op de schop. Tenminste, dat is het plan van de minister. Maar het is natuurlijk nog maar de vraag hoe haar opvolger in de nieuwe regering daarover denkt. Haar ministerie voor Medische Zorg wordt om te beginnen al opgedoekt. En het nieuwe (oude) ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wordt geleid foor Fleur Agema van de PVV. Een partij die geen fan is van cannabis. Agema wordt op dat departement geflankeerd door Vicky Maeijer (PVV) en Vincent Karremans (VVD). Voor de volledigheid, het voornemen van demissionair minister Pia Dijkstra (zelf de opvolger van Ernst Kuipers): ‘Per januari 2026 wil ik een laatste beleidswijziging doorvoeren, waarmee het BMC anders wordt ingericht en ‘de gesloten keten’, zoals deze nu bestaat voor de toelevering van medicinale cannabis aan apotheken in binnen- en buitenland, wordt herzien. Het BMC blijft hierbij wel de eerder beschreven administratieve en controlerende rol vervullen. Welke kaders en voorwaarden er onder deze nieuwe beleidsregel moeten worden meegegeven, onder andere om levering van medicinale cannabis aan apotheken te blijven borgen, zal ik volgens de huidige planning voor januari 2025 hebben uitgewerkt. Daarmee verwacht ik, ruim op tijd, helderheid te verschaffen aan apotheken, telers en andere belanghebbenden over hoe en via welke weg zij medicinale cannabis kunnen verkrijgen en afzetten.’ Hiermee regeert de minister dus eigenlijk over haar graf heen. Want of deze plannen en wijzigingen uiteindelijk gerealiseerd gaan worden, is de vraag. Het zal spannend zijn voor veel patiënten en ook voor het bedrijf Bedrocan, dat nu als enige in Nederland een vergunning heeft om medicinale cannabis te kweken.

 

 

 

R
Rob Tuinstra