Kuipers ziet ‘wereldwijde opmars’ voor mediwiet

Rob Tuinstra
26 Mar 2023

‘Medicinale cannabis is bezig aan een gestage, wereldwijde opmars. Steeds meer landen erkennen de therapeutische waarde die medicinale cannabis voor patiënten zou kunnen hebben.’ Aldus minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers in een brief van 6 maart over de voortgang van het medicinale cannabisbeleid aan de Tweede Kamer.


En dat is ‘goed nieuws’ voor de patiënt en mede te danken aan ‘de positieve Nederlandse grondhouding tegenover medicinale cannabis van de afgelopen twee decennia’. Kuipers vindt dat het BMC (Bureau Medicinale Cannabis) prima werk verricht, want ‘er geen afnemende vraag naar Nederlandse cannabis, wat tekenend is voor het vertrouwen in het product van BMC’.

Thuisteelt

Over thuisteelt voor mediwietpatiënten wordt geen woord gerept. Evenmin over de uithuisplaatsingen van betrapte mediwietkwekers. Dat veel patiënten hun medicijn uit de coffeeshop halen is Kuipers echter niet ontgaan: ‘Momenteel loopt het MEDUSA-onderzoek van het Trimbos-instituut. Hierbij wordt gekeken naar medicinaal gebruik van niet-farmaceutische cannabis, die dus veelal verkregen is uit coffeeshops of eigen kweek. Het onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in hoe toegang tot en het aanbod van medicinale cannabis verbeterd kan worden. Resultaten van dit onderzoek worden in de eerste helft van 2024 verwacht.’

Over het ontbreken van een financiële vergoeding voor patiënten die medicinale cannabis gebruiken: ‘Als gevolg van advies van Zorginstituut Nederland (ZIN) in 2017 is vergoeding van medicinale cannabis vanuit het basispakket momenteel niet mogelijk. In dit advies heeft ZIN aangegeven dat de belangrijkste reden hiervoor is dat er onvoldoende bewijs is om de effectiviteit aan te kunnen tonen. Uitkomsten van nieuwe onderzoeken naar de therapeutische werking van medicinale cannabis kunnen in de toekomst mogelijk een herbeoordeling met ander resultaat tot gevolg hebben. Zeker is dit niet.’ Hij doelt hierop een onderzoek naar het effect van mediwiet bij kinderen met epilepsie en een ander onderzoek naar het effect van mediwiet op neuropathische pijn. Een kleine groep patiënten krijgt volgens Kuipers wel een vergoed geneesmiddel op basis van cannabis: sinds 1 december 2022 is voor patiënten met het syndroom van Lennox-Gastaut (LGS) of het syndroom van Dravet (DS), die onvoldoende reageren op andere behandelopties, een geregistreerd geneesmiddel op basis van cannabidiol in het basispakket opgenomen, in combinatie met clobazam.

 

 

 

R
Rob Tuinstra