Kuipers stelt teleur bij debuut mediwiet

Rob Tuinstra
11 Feb 2022

Nieuw elan. Dat beloofde het kabinet Rutte IV bij de start van deze nieuwe regering. Heeft dat gevolgen voor het beleid rond medicinale cannabis? De komst van Ernst Kuipers (D66) als opvolger van Hugo de Jonge (CDA) als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport schepte verwachtingen. D66 is immers veel meer pro cannabis dan het CDA.


Het debuut van de minister op dit dossier verliep echter uiterst teleurstellend. Op Kamervragen over medicinale cannabis kwam Kuipers niet verder dan de dooddoeners die we zo van zijn voorganger gewend zijn. Thuisteelt voor patiënten toestaan, zoals in Tilburg (dankzij de niet aflatende inzet van Stichting PGMCG)? Geen sprake van, aldus Kuipers: ‘Thuisteelt is niet toegestaan. Ongeacht of men cannabis teelt voor recreatief gebruik of voor medicinale doeleinden is het telen van cannabis bij wet verboden. Dit geldt ook voor het telen van vijf planten of minder. De prioriteit die aan handhaving wordt gegeven is aan het lokale gezag. Dit betekent dat er verschil kan bestaan in hoe gemeenten hiermee omgaan. Zo is bijvoorbeeld in de gemeente Tilburg door de lokale driehoek besloten dat onder strikte voorwaarden afgezien kan worden van handhaving bij thuisteelt van vijf planten of minder. Het is aan de burgemeester van Tilburg om beleid op te stellen voor de inzet van zijn bestuurlijk instrumentarium en daarbij alle belangen af te wegen. En het is aan de lokale driehoek om te bepalen waar handhavingscapaciteit op wordt ingezet.’ En dan komt de D66-er met de bekende anti-cannabis riedel: ‘Dat thuisteelt van cannabis verboden is, heeft een goede reden. Voor de teler en de buurt waarin wordt geteeld bestaat het potentiële gevaar voor onder andere brand, wateroverlast, grondwaterverontreiniging, stankoverlast, diefstal van stroom en schade aan woningen. Daarom kan er ook strafrechtelijk, bestuursrechtelijk en civielrechtelijk worden opgetreden tegen thuistelers door respectievelijk het OM, een burgemeester en verhuurders.’ Kortom, de verse D66 minister stelde enorm teleur met zijn formalistische antwoorden. Dit belooft weinig goed voor de komende jaren onder deze bewindsman, die wel heel mooie woorden overhad voor D66 coryfee Els Borst. Maar daarbij ook weer heel toevallig vergat te melden dat juist Els Borst als minister van Volksgezondheid voor een politieke doorbraak rond medicinale cannabis zorgde. Dat kan allemaal veel beter!

R
Rob Tuinstra