Alweer minder mediwiet via apotheken verkocht

Rob Tuinstra
07 Apr 2023

Openbare apotheken verstrekten in 2022 bijna 41.000 keer medicinale cannabis, dat is 2,2% minder dan in 2021. Hiermee daalde het aantal verstrekkingen voor het vijfde jaar op rij. Het aandeel van gedroogde vormen is, net als in de afgelopen jaren, groter dan olie. De cijfers komen van de SFK (Stichting Farmaceutische Kengetallen).


Onlangs jubelde minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers nog dat het BMC (Bureau Medicinale Cannabis) prima werk verricht, want ‘er geen afnemende vraag naar Nederlandse cannabis, wat tekenend is voor het vertrouwen in het product van BMC’. Kuipers: ‘Medicinale cannabis is bezig aan een gestage, wereldwijde opmars. Steeds meer landen erkennen de therapeutische waarde die medicinale cannabis voor patiënten zou kunnen hebben.’

 

Onderzoek

Dat veel patiënten liever zelf hun eigen medicijn kweken of via een coffeeshop kopen is nu onderwerp van een onderzoek. Kuipers: ‘Momenteel loopt het MEDUSA-onderzoek van het Trimbos-instituut. Hierbij wordt gekeken naar medicinaal gebruik van niet-farmaceutische cannabis, die dus veelal verkregen is uit coffeeshops of eigen kweek. Het onderzoek heeft als doel om inzicht te krijgen in hoe toegang tot en het aanbod van medicinale cannabis verbeterd kan worden. Resultaten van dit onderzoek worden in de eerste helft van 2024 verwacht.’

Terug naar de cijfers van de SFK: ‘In 2022 werd bijna 41.000 keer medicinale cannabis verstrekt, 1000 verstrekkingen minder dan een jaar eerder. Deze daling is vooral toe te schrijven aan een daling van het aantal verstrekkingen op basis van recept van een specialist (-7,5%). Het aantal verstrekkingen op voorschrift van een huisarts daalde licht met 0,7%. Huisartsen vormen met een aandeel van 65% in de verstrekkingen de grootste voorschrijversgroep. Van de in totaal bijna 41.000 verstrekkingen waren er 22.500 flos, een daling van 1,4% ten opzichte van een jaar eerder. Het aantal verstrekkingen olie daalde in 2022 met 3,2% tot 18.500. Hiermee neemt het aandeel flos iets toe ten opzichte van olie (55% om 45%). In 2022 was bij verstrekkingen aan vrouwen het aandeel van olie 63% tegenover 37% flos. Bij verstrekkingen aan mannen is het beeld juist omgekeerd. Daar is het aandeel flos 69% tegenover 31% olie. Olie wordt vooral op hogere leeftijd meer gebruikt dan flos. Bij vrouwen is dit vanaf de leeftijdscategorie 51-60 en bij mannen vanaf de 71-80-jarigen.’

 

R
Rob Tuinstra