Tilburg gaat door met uniek beleid thuiskweek mediwiet

Rob Tuinstra
28 Nov 2022

Geweldig nieuws uit Tilburg. Burgemeester Theo Weterings heeft gemeld dat mediwietpatiënten in zijn gemeente vijf planten mogen blijven kweken. Hij zet daarmee het beleid voor van zijn voorganger Peter Nordanus, die dat in 2016 met stichting PGMCG (Patiënten Groep Medicinale Cannabis Gebruikers) had opgezet.


Het zag er eerder dit jaar minder goed uit. Weterings had een brief aan PGMCG gestuurd waarin hij stelde dat er geen verder afspraken meer nodig waren, omdat er toch al ‘handhavingspraktijk nul’ was in de gemeente. Marian en Serge van PGMCH waren woedend. En terecht. Hoezo handhavingspraktijk nul? In augustus 2020 was de politie immers nog met veel vertoon van macht bij hun binnengevallen en werd Serge gearresteerd. Dat wekt natuurlijk weinig vertrouwen. Er was dus logischerwijze de nodige wrevel ontstaan, er werden vragen in de gemeenteraad gesteld en op 10 november zou er dan eindelijk duidelijkheid komen. Helaas ging dat door tijdgebrek niet door dus moesten Marian en Serge nog even in spanning afwachten.

Brief van burgemeester

Op 21 november kwam Theo Weterings dan eindelijk met goed nieuws. De afspraken uit 2016 blijven geldig. Iedere inwoner van de gemeente Tilburg die medicinale cannabis kweekt kan bij de gemeente een brief van de burgemeester halen, waarin staat dat je het recht hebt om vijf planten per patiënt te kweken. Er is een telefoonnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is. Als er onverhoopt politie thuis bij je aanbelt, dan kunnen ze dit nummer bellen. Dan volgt geen inbeslagname van je planten. En als je, zoals Marian en Serge, met twee patiënten in een huis woont, dan kun je tien planten kweken. Opvallend is dat Weterings geen rol meer ziet voor stichting PGMCG. Weterings: ‘Ik stel vast dat donateur zijn van die stichting niet per se nodig is om te kunnen voorzien in de zekerheid die de medicinale wietgebruikers nodig hebben. Dan is de weg die ik voorsta éénduidiger en voor iedereen makkelijker te bereiken.’ Dat is niet netjes natuurlijk, want stichting PGMCG is er juist verantwoordelijk voor dat er zo’n beleid in Tilburg is ontstaan. PGMCG reageerde als volgt: ‘Als wij er niet waren geweest was er ook geen debat geweest en waren de patiënten aan de goden overgeleverd’.  

 

 

 

R
Rob Tuinstra