Na co wydawać pieniądze z podatków od marihuany?

Luke.Konopiacki
22 Feb 2024

Marihuana staje się legalna w coraz to większej ilości miejsc na świecie, przynosi to znaczne dochody z tytułu podatków, które mogą być wykorzystane na różnorodne cele publiczne. Kiedy rynek marihuany jest uregulowany, wpływy z podatków mogą być przeznaczone na projekty społeczne, takie jak budowa nowych szkół czy programy zapobiegania i leczenia uzależnień. Ponadto, część tych środków może być alokowana na wsparcie dla organów egzekwowania prawa.


Skuteczne wykorzystanie środków z podatków od marihuany

Ostatnie badania opinii publicznej, przeprowadzone w New Jersey, podnoszą jednak pytania dotyczące skutecznego wykorzystania tych środków. W kontekście takiej debaty istotne jest zrozumienie, jakie konkretne cele mogą być finansowane dzięki dochodom z podatków od marihuany oraz jakie korzyści mogą przynieść społecznościom lokalnym.

Wyniki badania opinii publicznej w stanie New Jersey wyraźnie pokazują, że większość osób nie popiera kierowania dochodów z podatków od marihuany na cele związane z policją ani kampaniami antynarkotykowymi.

Badanie przeprowadzone w stanie New Jersey, obejmujące 1006 respondentów, pokazało, że mieszkańcy mają preferencje co do tego, jak powinny być wykorzystywane dochody z podatku od marihuany. W badaniu poproszono uczestników o wybranie spośród kilku opcji, takich jak zdrowie publiczne, przystępne mieszkania oraz finansowanie policji, sądów i więzień.

Wyniki badania sugerują, że mieszkańcy nie są zadowoleni, gdy środki te trafiają do sektorów, które wcześniej były powiązane z egzekwowaniem zakazu marihuany. Badanie, przeprowadzone przez naukowców z Uniwersytetu Rutgersa i Uniwersytetu Drexela, opublikowane niedawno w International Journal of Drug Policy wykazało, że żadna z opcji nie uzyskała poparcia przekraczającego 25%.

Jednak istnieje większe poparcie dla finansowania inicjatyw społecznych w obszarach takich jak zdrowie publiczne, mieszkalnictwo i edukacja w porównaniu z finansowaniem policji, sądów i więzień. Te wyniki sugerują, że społeczeństwo preferuje wykorzystanie dochodów z podatku od marihuany na cele bardziej związane z dobrobytem społecznym i wsparciem społeczności.

Oto, jak mieszkańcy tego stanu odpowiedzieli:

Edukacja - 23% Zdrowie publiczne - 21% Przystępne cenowo mieszkalnictwo - 15% Transport i infrastruktura - 13% Inne lub nie wiem - 13% Policja, sądy i więzienia - 11% Kampanie antynarkotykowe - 4%

Sprzeciw wobec finansowaniu instytucji represji

Zwolennicy legalizacji marihuany w większości wykazują sprzeciw wobec pomysłu wykorzystania dochodów z podatku od marihuany na wsparcie instytucji, które wcześniej egzekwowały represyjne przepisy antynarkotykowe. To samo zostało odnotowane w wynikach badania opinii publicznej w New Jersey.

Autorzy badania podkreślają, że obecna opinia publiczna wskazuje na preferencję inwestowania w podstawowe instytucje społeczne, takie jak edukacja i zdrowie publiczne, zamiast w mechanizmy egzekwowania kar, które były charakterystyczne dla polityki dotyczącej marihuany przez wiele lat.

Badanie wykazało również podziały partyjne w kwestii wydatków publicznych. Na przykład, Republikanie częściej popierali finansowanie policji, sądów i więzień niż inne opcje. Dodatkowo, badanie ujawnia nierówności rasowe w kontekście wojny z narkotykami. Autorzy zwracają uwagę, że tylko jeden czarnoskóry respondent wskazał na finansowanie policji, sądów i więzień jako swoją najwyższą priorytetową opcję w kontekście dochodów z podatku od marihuany.

„Wgląd w obecną opinię publiczną na temat priorytetów finansowania sugeruje chęć inwestowania w podstawowe instytucje społeczne, w tym edukację i zdrowie publiczne, a nie w mechanizmy egzekwowania kar, które definiowały politykę dotyczącą konopi indyjskich przez wiele dziesięcioleci”.

autorzy badania

L
Luke.Konopiacki