Kto pierwszy użył marihuany?

Luke.Konopiacki
03 Jan 2023

Kto jako pierwszy użył konopi indyjskich? W jakim było to celu? Zrobił linę, a może pierwszym aktem użycia było odurzenie? Marihuana była stosowana odkąd istnieje ludzkość. I było tak do tej pory, dopóki Amerykanie nie zakazali tej rośliny w 1937 roku z powodu kampanii oszczerstw Harry'ego Anslingera. Na szczęście marihuana w ostatnich latach zasłużyła na powrót.


O odkrywcy THC pisaliśmy już w zeszłym roku. To izraelski naukowiec Raphael Mechoulam jako pierwszy przyjrzał się i przeanalizował chemię kannabinoidów w 1964 roku. O wiele łatwiej jest  wskazać takie odkrycie, w przeciwieństwie do odkrycia pierwszego użycia.

Shennong, William B. Shaughnessy, Yangshao

Pierwsze dowody używania konopi indyjskich pochodzą z Azji. Wskazują, że roślina była wykorzystywana głównie do wyrobu lin, odzieży, butów i papieru, ale także jako żywność i lekarstwa. Używanie konopi datuje się archeologicznie na epokę neolitu w Chinach, z odciskami włókien konopnych znalezionych na ceramice kultury Yangshao datowanej na V tysiąclecie p.n.e. Mieszkańcy Państwa Środka używali konopi do produkcji ubrań, butów, lin i wczesnej formy papieru. Stanowisko archeologiczne na japońskich wyspach Oki zawierało konopie indyjskie datowane na około 8000 lat p.n.e. Jak odnotowali archeolodzy, resztki owoców rośliny konopi znaleziono głęboko w glebie (z ok. 8000 p.n.e.). To potencjalnie oznacza jej wzrost i kultywację. Według ludowej legendy, ojciec medycyny chińskiej Shennong, znalazł prawdziwe dowody na lecznicze właściwości konopi około 2700 roku p.n.e. Konopie indyjskie są opisane w tym tekście medycznym jako lekarstwo między innymi na malarię i reumatyzm. W Indiach korzyści płynące z konopi zostały również wcześnie odkryte. Słynny napój bhang istniał już około 1000 roku p.n.e. Natomiast rzymski historyk Pliniusz Starszy wspominał o leczniczych właściwościach gotowanych korzeni konopi na ból, skurcze i dnę moczanową.

Do medycyny europejskiej konopie zostały wprowadzone przy okazji I wyprawy krzyżowej (1096-1099).

Jeżeli chodzi o stosowanie konopi w Holandii, to w Hattemerbroek w Geldrii odkryto grób, w którym znaleziono konopie sprzed 4200 lat. We współczesnej medycynie irlandzki lekarz William B. Shaughnessy w 1838 roku na swojej stacji w Kolkata (Indie) zaobserwował działanie przeciwbólowe i rozluźniające mięśnie po zastosowaniu konopi indyjskich. Od tego momentu marihuana została społecznie zaakceptowana i ugruntowana. Dopiero po współczesnej krucjacie antynarkotykowej Anslingera, zaczęto potępiać marihuanę.

L
Luke.Konopiacki