Konopie indyjskie są najczęściej używanym narkotykiem w Europie

Luke.Konopiacki
22 Jan 2023

Pod koniec 2021 roku Malta stała się pierwszym europejskim krajem, który w pełni zalegalizował marihuanę. W 2022 kraje takie jak Niemcy i Czechy przygotowują się do uruchomienia legalnych rynków, a tym samym do uregulowania sprzedaży marihuany. Kolejne zmiany to nieuchronna przyszłość 2023, ciekawe jaki będzie to rok. Tymczasem według Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (EMCDDA), z siedzibą w Lizbonie, w Portugalii, marihuana nadal jest najczęściej używaną substancją w Europie.


Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii to wiodący organ, który zajmuje się nielegalnymi narkotykami w Europie. Z najnowszego sprawozdania EMCDDA wynika, że dostępność i używanie narkotyków w całej Unii Europejskiej utrzymuje się na wysokim poziomie. W raporcie zauważono jednak, że sytuacja różni się w zależności od kraju.

EMCDDA szacuje, że ponad 83 miliony osób tj. 29% dorosłych w wieku 15-64 lat, mieszkających w 27 krajach Unii Europejskiej, używało nielegalnego narkotyku. Narkotyki są bardziej rozpowszechnione wśród mężczyzn, którzy stanowią ponad 50 milionów osób zażywających narkotyki. Liczby te są prawdopodobnie znacznie wyższe, jeśli weźmie się pod uwagę również inne kraje spoza Unii, takie jak Wielka Brytania, Szwajcaria czy Norwegia. W raporcie stwierdzono, że konopie indyjskie pozostają najczęściej używaną substancją.

Szacuje się, że ponad 22 mln Europejczyków sięga po konopie indyjskie.

Mimo tego, że konopie i tak zajmują pierwsze miejsce, to takie liczby należy traktować z ostrożnością, ponieważ są szacunkowe. Nie każdy użytkownik otwarcie przyzna się do jej używania, przynajmniej dopóki marihuana jest nadal nielegalna. Codziennie spożywa ją około miliona Europejczyków. To stosunkowo mało, jeśli weźmie się pod uwagę, że w samej UE mieszka 450 milionów ludzi. W całej Europie jest ich ponad 700 milionów. Co oznacza, że ​​tylko co 450 osoba (związana z UE) w Europie konsumuje codziennie. Trudno sobie wyobrazić, że to tak mała liczba ale są to oficjalne dane Europolu i Europejskiego Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii w Luksemburgu.

Kokaina, MDMA i amfetamina są na drugim miejscu. Liczby wskazują, że około 3,5 miliona osób zażywa kokainę, 2,6 miliona MDMA i 2 miliony amfetaminę. Jeżeli chodzi o opioidy to szacuje się, że korzysta z nich około 1 mln Europejczyków. Chociaż użycie opioidów jest niższe niż innych klas narkotyków, to właśnie one powodują największe szkody. Z raportu dowiadujemy się, że obecność opioidów, często w połączeniu z innymi substancjami, stwierdzono u około trzech czwartych śmiertelnych przedawkowań zgłoszonych w Unii Europejskiej w 2020 roku. Raport stwierdza, że osoby, które zmagają się z problemami narkotykowymi, znacznie częściej sięgają po kilka substancji.

„Występuje duża złożoność wzorów konsumpcji narkotyków, przy czym produkty lecznicze, nowe substancje psychoaktywne niepodlegające kontroli oraz substancje takie jak ketamina i GBL/GHB są obecnie powiązane z problemami narkotykowymi w niektórych krajach lub wśród niektórych grup".
L
Luke.Konopiacki