Hiszpania: 23 tony medycznej marihuany w 2023 r.

Luke.Konopiacki
01 Mar 2023

Międzynarodowa Rada Kontroli Środków Odurzających (INCB), która jest niezależnym organem traktatowym, jednym z czterech organów upoważnionych przez traktat na mocy międzynarodowego prawa kontroli narkotyków poinformowała, że Hiszpańska Agencja ds. Leków i Produktów Zdrowotnych (AEMPS) Ministerstwa Zdrowia zaplanowała na ten rok produkcję 23,43 ton medycznej marihuany w Hiszpanii.


Ogólnie wygląda to tak, że każdego roku, każdy z krajów wchodzących w skład Organizacji Narodów Zjednoczonych musi zgłaszać do INCB roczną prognozę zapotrzebowania na wszystkie substancje podlegające kontroli międzynarodowej zgodnie z jednolitą konwencją o środkach odurzających z 1961 r. W Hiszpanii AEMPS jest organem odpowiedzialnym za wykonanie wspomnianego raportu. Roczne prognozy ilości marihuany potrzebnej w Hiszpanii z rosną  z roku na rok.

W 2020 roku zaplanowano 500 kilogramów, w 2021 roku 600 kg, w kolejnym było ta już 6000 kg. Natomiast ten rok jest rekordem, zaplanowano 23 425 kilogramów marihuany.

Każdego roku podmioty upoważnione przez AEMPS do uprawy konopi zgłaszają jej swoje prognozy produkcji, aby agencja mógł dokonać szacunków. Pomimo faktu, że liczba ta jest czterokrotnie wyższa niż w ubiegłym roku, debata na temat regulacji medycznej marihuany w Hiszpanii nie wyszła jeszcze na światło dzienne. Chociaż nie jest to całkiem wadliwe, to rozporządzenie jest dalekie od zapewniania marihuany chorym ludziom, którzy jej potrzebują.

Przedmiotem zainteresowania podkomisji odpowiedzialnej za analizę przepisów dotyczących medycznego stosowania konopi indyjskich zależało raczej na ograniczeniu pola działania wielkiej farmacji. Gdyby chodziło o pacjentów osoby decydujące rozważałyby uprawę na własnych użytek.

AEMPS poinformował Público, że prognozy na 2023 r. obejmują maksymalną ilość, jaką Hiszpania będzie mogła pozyskać na podstawie jednolitej konwencji o środkach odurzających z 1961 r. w drodze importu i/lub produkcji, oraz że odpowiadają one szacunkom obejmującym zapotrzebowania pacjentów, którym podaje się jedyne dwa dopuszczone w Hiszpanii leki zawierające kannabinoidy tj. Sativex i Epidiolex, eksport do celów medycznych i naukowych dopuszczonych przez Agencję Leków oraz produkcję ekstraktów z konopi indyjskich, z upraw również dozwolonych, w celu exportu. Ta sama gazeta donosi, że agencja Ministerstwa Zdrowia określiła, że ​​81%  (19 060 kg) odpowiada produkcji konopi do celów medycznych, zarówno wytwarzaniu produktów pochodnych konopi, jak i ich eksportowi, zawsze w uprawach zatwierdzonych przez AEMPS. Pozostałe 19% (4365 kg) odpowiada produkcji przeznaczonej wyłącznie do badań naukowych.

L
Luke.Konopiacki