Meerderheid Amsterdamse gemeenteraad blijft tegen I-Criterium

Rob Tuinstra
30 Sep 2022

Wanneer een plan van een burgemeester van GroenLinks alleen steun krijgt van rechtse partijen als VVD, CDA en JA21, dan zou je verwachten dat zo iemand zich eens achter de oren krabt en het idee terugtrekt. Zo niet Femke Halsema in Amsterdam.


Hoewel slechts acht (5xVVD, 1xCDA, 2xJa21) van de 45 gemeenteraadsleden haar steunen om buitenlandse toeristen de toegang tot coffeeshops te verbieden, dit na jarenlange discussies en vele rapportages, geeft ze de strijd nog steeds niet op. Halsema na haar laatste nederlaag tegen de onwillige raadsleden: ‘U gaat alleen maar uit van uw gut feeling. Onze onderzoeken laten zien dat het aantal toeristen dat naar de stad komt om te blowen zal afnemen en ze komen ook nog eens minder vaak.’ Dit gaat (helaas) nog een staartje krijgen.

GroenLinkse drugshavik

De Amsterdamse burgemeester heeft zich als een echte drugshavik ontpopt en voert al langer een verbeten strijd tegen de coffeeshops in de hoofdstad. Haar argumenten veranderen telkens. Wanneer blijkt dat de gemeenteraad de ene beargumentering onvoldoende vindt, schakelt ze meteen door naar een ander argument. De laatste in de rij: Coffeeshops zouden verweven zijn met zware criminaliteit. Halsema deinsde er zelfs niet voor terug om coffeeshops te beschuldigen van bemoeienis met grootschalige cocaïnesmokkel. Nicole Maalsté liet terecht weten dat het beleid van de driehoek (burgemeester, politie en Openbaar Ministerie) zwabbert: ‘Verwevenheid van de cannabismarkt met de cocaïnemarkt is een ernstige zaak die om ingrijpen vraagt van politie en justitie. De betrokken zaken moeten gericht worden aangepakt. De Amsterdamse driehoek lijkt te weten om welke coffeeshops het gaat. Waarom pleit het dan voor een generieke maatregel zoals het ingezetenencriterium? Of is de driehoek van mening dat de hele Amsterdamse coffeeshopsector onderdeel is geworden van de georganiseerde misdaad?’

‘Sodemieter op met die burgemeester’

Een treffend citaat tijdens het soms tenenkrommende debat (de kennis over cannabis was bij veel raadsleden ver te zoeken) werd opgetekend door De Telegraaf. Die tekende deze plat Amsterdamse uitspraak van de gelouterde drugsonderzoeker August de Loor op: 'Sodemieter op met die burgmeester'. Hoe nu verder? Halsema liet duidelijk blijken dat ze niet wil opgeven. Of ze daarbij suggesties van raadsleden gaat gebruiken, zoals een blowverbod in bepaalde delen van de stad of een convenant met extra eisen aan coffeeshops in ruil voor concessies als een grotere voorraad, zal moeten blijken. Feit is dat dit hele gedoe een gastvrije stad als Amsterdam onwaardig is. In Las Vegas en New York heeft de toeristenindustrie geen enkel probleem met blowende toeristen, maar de burgemeester van Amsterdam heeft dat wel. Tot slot. Wat zit er toch achter die verbeten strijd van Halsema? Want dit is een achterhoedegevecht. Cannabis wordt in steeds meer landen legaal en dat hou je niet tegen. Het blijft allemaal uiterst merkwaardig. Wordt vervolgd!

R
Rob Tuinstra