VVD vraagt: Waar blijven boetes blowverbod?

Rob Tuinstra
27 Jul 2023

Twee maanden nadat het blowverbod in een deel van de Amsterdamse binnenstad werd ingevoerd zijn er nul boetes uitgedeeld. En dat is de lokale VVD een doorn in het oog. Zij vraagt burgemeester Halsema: waar blijven de boetes?


In het verkiezingsprogramma van de VVD Amsterdam was men al duidelijk: ‘Drugstoerisme behoort wat de VVD betreft tot het verleden. Alleen als je in Nederland woont ben je welkom om een jointje te roken.’ Want: ‘Drugstoerisme trekt ook criminaliteit aan. Daarom wil de VVD af van het imago van drugshoofdstad van de wereld. De VVD zet in op het ingezetenencriterium voor wat betreft softdrugs. Alleen als je in Nederland woont kun je nog softdrugs kopen in Amsterdam.’

Effectief en doeltreffend?

De partij kon zich daarom prima vinden in het blowverbod dat vanaf 25 mei werd ingesteld. Maar met de resultaten (nul boetes) zijn ze minder blij: ‘De Amsterdamse VVD vraagt zich af in hoeverre het blowverbod effectief en doeltreffend is, aangezien er nog geen enkele boete is uitgedeeld. De maatregel, die geïntroduceerd werd na klachten van bewoners over de structurele en buitensporige overlast van massatoerisme en openbaar drugsgebruik, zou moeten bijdragen aan het verminderen van de overlast op de Wallen. Wat de VVD betreft behoort drugstoerisme tot het verleden. We moeten er alles aan doen om van het imago als drugshoofdstad af te komen.’

Dus heeft fractievoorzitter Claire Martens nu schriftelijke vragen gesteld: ‘Wat zijn de afspraken die gemaakt zijn met handhavers en politie omtrent controle, waarschuwen en uitdelen van boetes rondom de invoering van het blowverbod?’ Verder wil men weten of er extra handhavers zijn ingezet en hoeveel waarschuwingen inmiddels zijn uitgedeeld. En hoe ‘effectief en doeltreffend’ zijn die waarschuwingen aan toeristen die vaak maar enkele dagen in de stad aanwezig zijn? Echte boetes hebben immers een meer ‘afschrikwekkend effect’ en dragen dus beter bij ‘aan het verminderen van het imago van Amsterdam als drugsbestemming?’ Bij de invoering van het blowverbod meldde de gemeente al dat er later dit jaar een evaluatie zal plaatsvinden. Nu moet men binnen vier weken op deze vragen reageren.

R
Rob Tuinstra