30-jarige BCD: Vooruitzichten voor 2024: samen streven naar positieve verandering

Rob Tuinstra
06 Jan 2024

‘Het jaar 2023 was een bewogen jaar voor de Nederlandse cannabis- en coffeeshopindustrie. Verschillende gebeurtenissen en ontwikkelingen hebben de industrie beïnvloed en gevormd. Terwijl we vooruitkijken naar 2024 is het belangrijk om terug te kijken op wat er in het afgelopen jaar is gebeurd en wat we kunnen verwachten in het komende jaar.’


Net als het PCN heeft nu ook de BCD (Bond van Cannabis Detaillisten) een uitgebreide terugblik op 2023 en een vooruitzicht op 2024 gepubliceerd. Voorzitter Simone van Breda schrijft op de CBD-website: ‘Het jaar 2023 begon met een belangrijke beslissing in de Amsterdamse gemeenteraad. Op 11 februari werd een pakket aan maatregelen aangenomen waaronder een blowverbod in het Wallengebied. Dit besluit werd genomen om de overlast in het gebied te verminderen en diende als alternatief voor de eerder voorgestelde handhaving van het ingezetenen-criterium.’ Verder kijkt men terug naar de gebeurtenissen in Duitsland, het wietexperiment en de problematiek rond de schaarse vergunningen.

We staan voor de coffeeshop: een veilige plek waar onder gecontroleerde omstandigheden cannabis kan worden gekocht en geconsumeerd

Van Breda: ‘Naar de toekomst kijkend, is het duidelijk dat 2024 nieuwe kansen en uitdagingen zal brengen voor de cannabis- en coffeeshopindustrie in Nederland. Hoewel er nog steeds vraagtekens worden geplaatst bij enkele belangrijke kwesties, geloven we sterk in onze collectieve inzet om positieve veranderingen te bewerkstelligen. Een van de meest besproken kwesties zal ongetwijfeld het Experiment Gesloten Coffeeshopketen blijven. In 2024 kunnen we verwachten dat er voortdurend discussies zullen plaatsvinden over het experiment, de mogelijke toepassing van schaarse vergunningen na afloop ervan en de impact op de sector. Het is van essentieel belang dat we blijven streven naar transparante regelgeving en een zorgvuldige afweging van belangen om ervoor te zorgen dat de industrie op een verantwoorde en duurzame manier wordt gereguleerd.’ En: ‘We moeten blijven pleiten voor duidelijkheid en rechtvaardigheid, zodat degenen die zich hebben ingezet voor de industrie niet in de kou komen te staan en we niet worden overgeleverd aan de modellen zoals geschetst in ons buurland. Het huidige gedoogbeleid heeft zijn effectiviteit bewezen in vermindering van overlast en beperking van de impact van negatieve invloeden. Laten we ervoor zorgen dat we dit delicate evenwicht behouden en blijven werken aan een veilige en verantwoorde industrie. We staan voor de coffeeshop: een veilige plek waar onder gecontroleerde omstandigheden cannabis kan worden gekocht en geconsumeerd.’ De volledige tekst van het artikel vind je op de bovenvermelde CBD-website. Hier nog een laatste citaat: ‘Terwijl we vol enthousiasme het nieuwe jaar ingaan, vermelden we ook graag dat onze bond dit jaar een mijlpaal bereikt: we vieren ons 30-jarig jubileum. Deze bijzondere gelegenheid willen wij niet zomaar aan ons voorbij laten gaan. Het markeert drie decennia van toewijding aan de belangen van de coffeeshopeigenaar. We wensen iedereen een voorspoedig 2024, vol groei, innovatie en samenwerking. Samen kunnen we streven naar een industrie die de kwaliteit van cannabis en de ervaring van de consument centraal stelt, terwijl we de belangen van alle betrokkenen beschermen en respecteren. Laten we samen bouwen aan een veelbelovende toekomst voor de Nederlandse cannabis- en coffeeshopindustrie.’

R
Rob Tuinstra