D66: Wietexperiment sneller starten met Canadese wiet?

Rob Tuinstra
04 Jan 2023

Een interessante gedachte van het D66-kamerlid Joost Sneller. Kan het wietexperiment niet eerder worden opgestart met alle overtollige wiet in Canada nu die daar vernietigd wordt? Het idee kwam voorbij in zijn Kamervragen van 30 december over ‘het zo snel mogelijk starten van een volgende fase in het experiment gesloten coffeeshopketen’.


Het is bekend dat alleen D66 in de huidige regering echt vooruitgang wil op de wetgeving van cannabis. CDA en ChristenUnie willen het liefst alle coffeeshops dichtgooien en cannabis verbieden. De VVD was ooit voorstander van het reguleren van cannabis, maar is door electorale overwegingen flink naar rechts opgeschoven. Een serie rampzalige VVD-ministers op Justitie heeft de cannabisbranche bijna om zeep gebracht.

Strohalm of luchtballon?

Dus moeten we blij zijn met elke strohalm. Of kunnen we de redenering van Joost Sneller beter als luchtballon kwalificeren? Hij eist terecht om meer spoed en urgentie om het wietexperiment vlot te trekken, na alle vertragingen. Maar zijn Canada-vragen verdienen extra aandacht: ‘(Vraag 10) Bent u bekend met het feit dat in Canada grote hoeveelheden legaal geproduceerde cannabis/marihuana worden vernietigd, met schattingen van wel 425 miljoen gram vorig jaar? (Vraag 11) Deelt u de mening dat er strikte regels gelden voor telers die deze cannabis produceren? (Vraag 12) Bent u bereid te verkennen op welke wijze het op korte termijn mogelijk kan worden gemaakt om (mede) middels het importeren van «legaal geteelde» cannabis uit Canada binnen het kader van het experiment een gesloten keten te verzekeren om zo eerder te kunnen starten met een volgende fase, desnoods met de aanloopfase in enkele gemeenten? Zo nee, waarom niet? (Vraag 13) Indien u specifiek problemen ziet met betrekking tot Canadese cannabis, zijn er andere landen waarvoor u bovenstaande vragen bevestigend zou kunnen beantwoorden?’

Sneller is overigens sportief genoeg om meteen op een tweet van mijzelf te reageren. Ik twitterde: ‘Dat zullen de uitverkoren kwekers ‘leuk’ vinden, als ze nu plots na alle investeringen moeten concurreren met Canadese wiet. Gaat niet gebeuren dus, onhaalbaar.’ Sneller’s antwoord: ‘Zodra die telers kunnen leveren, is Canadese import uiteraard overbodig en stopt die en is dus geen concurrentie meer. De ingelote/aangewezen telers kunnen juist baat hebben bij aantal onderdelen van experiment waar de kinderziektes uit zijn als zij instappen.’ Een van de deelnemende kwekers aan het wietexperiment, Stichting JOINus, reageerde ook via twitter: ‘Hoe verzin je het!! Moet niet gekker worden.’ Een gevatte opmerking van een andere twitteraar: ‘Canadese kwekers zijn al concurrent op de clandestiene markt, dus ja, wat dat betreft is dat niet onhaalbaar’. Het wachten is nu op antwoord van de minister.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R
Rob Tuinstra