De valse start van het wietexperiment

Rob Tuinstra
13 May 2022

Terwijl links en rechts buurlanden (Duitsland, Luxemburg) voortvarende stappen zetten naar de legalisering van cannabis, blijft het proces in Nederland zich in slakkengang voortbewegen. De start van het wietexperiment wordt keer op keer uitgesteld, waarmee de vertragingstactiek van anti-cannabis partijen als CDA en ChristenUnie uiterst succesvol blijft. De voorstanders van legalisering staan tandenknarsend langs de zijlijn.


Tijdens een debat in de Tweede Kamer op 12 mei kreeg het kabinet er flink van langs. Meerdere sprekers gaven aan helemaal klaar te zijn met de trage voortgang van het wietexperiment. Minister Kuipers van Volksgezondheid meldde daarop dat ondanks de beeldvorming de regering dit dossier echt tot een succes wilde maken. Kuipers: ‘Wij vinden het buitengewoon vervelend dat dit experiment al zo’n lange aanloop heeft.’

Tweede kwartaal 2023

Tot nu toe levert elke stap in het experiment maandenlange vertragingen op. De selectie van de telers, het toewijzingsproces, de BIBOB-onderzoeken, het vinden van geschikte kweeklocaties, het simpel openen van een bankrekening, de weg naar de verkoop van een eerste legaal experimentjointje is bezaaid met torenhoge hindernissen. Inmiddels is het geduld zover opgeraakt, dat Kuipers desnoods maar wil gaan starten zonder dat alle telers eindelijk door alle procedures heen zijn. De Minister: ‘Als er voldoende capaciteit is, maar nog niet van alle telers, dan vinden we dat we van start kunnen gaan.’ Het doel is nu om in het tweede kwartaal van 2023 legale wiet in de coffeeshops van de 10 geselecteerde steden te hebben. Of dat haalbaar is, moeten we echter maar blijven afwachten. Want nog lang niet alle hobbels zijn opgelost. Zo blijven de banken hardnekkig recalcitrant in hun gedrag tegenover de telers die met een vergunning legale cannabis mogen gaan kweken. Minister Yesilgöz van Justitie gaf aan dat het belangrijk blijft dat banken procedures volgen tegen witwassen en fraude. ‘Maar’, aldus de bewindsvrouw, ‘het kan niet dat een teler door een bank geweigerd wordt alleen maar omdat hij meedoet aan het wietexperiment.’ Eerder liet Minister Kaag van Financiën zich al in soortgelijke bewoordingen uit. Maar echt actie of urgentie ontbreekt, net als bij zoveel andere dossiers. Daarmee blijft het kabinet Rutte IV een brevet van onvermogen afgeven. Het schiet allemaal niet op, is de mismoedige conclusie, ook na dit zoveelste drugsdebat op 12 mei.

 

 

R
Rob Tuinstra