Kaag erkent bankenprobleem coffeeshops

Rob Tuinstra
30 Apr 2022

Minister van Financiën Sigrid Kaag reageerde begripvol op een brief van de BCD (Bond van Cannabis Detaillisten) over de problemen van coffeeshops met banken in Nederland. Maar een echte oplossing laat ze voorlopig aan beide partijen over.


De relatie tussen coffeeshops en banken is al jaren moeizaam. Al in 2010 riep toenmalig minister van Financiën Wouter Bos de financiële sector op om hier werk van te maken. Maar de situatie is alleen maar verslechterd, mede door de komst van de Wwft. De bedoeling van deze wet was volgens de overheid simpel: ‘De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme moet voorkomen dat criminelen via hun rekeningen geld witwassen dat ze met misdaad hebben verdiend.’

Ongewenst

Maar de gevolgen voor de cannabisbranche zijn groot. Coffeeshops hebben niks te maken met terrorisme of witwassen, maar zijn door het achterhaalde gedoogbeleid gedwongen om hun inkoop van cannabis in een schemergebied te doen, omdat de achterdeur nog steeds niet geregeld is. Dat levert heel veel gedoe rond de bedrijfsvoering bij bijvoorbeeld de belastingdienst op, maar het zorgt er ook voor dat banken weigeren om voldoende financiële dienstverlening aan coffeeshops te verlenen. De D66-minister erkent het probleem. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft ze: ‘Ik vind het belangrijk dat ook gedoogde bedrijven toegang blijven houden tot het betalingsverkeer. Het categoraal uitsluiten van coffeeshops van toegang tot het girale en chartale betalingsverkeer leidt tot de maatschappelijk ongewenste situatie dat coffeeshops uitsluitend hun bedrijfsvoering in contanten kunnen voeren. Ik erken dat contant geld voor de inkoop van hasj en hennep noodzakelijk is voor een coffeeshop. Het uitsluiten van coffeeshops of de mogelijkheden tot contant geld op een dermate wijze te beperken dat het onmogelijk is een coffeeshop uit te oefenen binnen het gedoogbeleid, leidt er toe dat de controleerbaarheid van de administratie van coffeeshops en de maatschappelijke veiligheid onder druk komen te staan.’ Helaas blijft directe actie van haar kant uit. Ze verwijst naar al bestaand overleg tussen de cannabisbranche en de financiële sector en spreekt de hoop uit dat beide partijen snel tot een oplossing komen. Wat ons betreft had ze hier iets meer initiatief kunnen tonen.

 

 

R
Rob Tuinstra