Wietexperiment: Overgangsfase 17 juni van start

Rob Tuinstra
10 Jun 2024

Op 17 juni 2024 start de overgangsfase van het wietexperiment. Deze duurt drie maanden in plaats van zes weken zoals eerder het plan was, zodat de deelnemende coffeeshops meer tijd krijgen om hun assortiment aan te passen en er ook zoveel mogelijk aanbod komt van de experimenttelers. Of die langere periode van drie maanden voldoende is blijft afwachten.


In deel 20 van onze serie ’t Experimentje, dat in het komende nummer van Highlife vanaf 14 juni te lezen is, klinkt enig pessimisme: ‘Ik ga ervanuit dat er een veel ruimere overgangsfase zal worden gehanteerd dan de drie maanden die nu zijn bedacht. Het gaat echt nog wel een hele tijd duren voordat de telers een legaal aanbod kunnen aanbieden dat de toets kan doorstaan qua kwantiteit, kwaliteit én diversiteit!’

Er moet nog veel gebeuren in korte tijd

Vanaf 17 juni mogen coffeeshops in de 10 experimentgemeenten dus drie maanden lang nog steeds het gebruikelijke gedoogde aanbod dat via de achterdeur binnenkomt verkopen, naast het aanbod van de telers. De Rijksoverheid: ‘De verwachting is dat een overgangsfase van 3 maanden voldoende is om de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de gereguleerde producten te optimaliseren. Na de overgangsfase start de experimenteerfase waarin alleen nog gereguleerde cannabis mag worden verkocht in de gemeenten die meedoen aan het experiment. Het is belangrijk dat de experimenteerfase pas start als het gereguleerde aanbod voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot kwantiteit, kwaliteit en diversiteit. Coffeeshophouders vinden het namelijk heel belangrijk dat meerdere telers gereed zijn om te leveren, zodat het aanbod van voldoende diverse telers afkomstig is. Wanneer het aanbod bij de start van de experimenteerfase onvoldoende is, neemt bovendien het risico op illegale (straat)handel toe. Daarom is ervoor gekozen om de overgangsfase te verlengen, zodat er voldoende tijd is om te voldoen aan deze voorwaarden. De start van de experimenteerfase is voorzien op 16 september 2024.’ Is die datum echt haalbaar? Nogmaals een citaat uit de komende aflevering van ’t Experimentje: ‘Bij de start van het experiment zijn er nog steeds maar drie telers operationeel. En die telen ook lang nog niet op volle kracht. Twee telers volgen als alles goed gaat in de zomer. Maar ook voor hen geldt dat zij langzaam op gang zullen komen. Van de andere telers is niet duidelijk wanneer zij van start kunnen gaan. In plaats van tien telers, kunnen wij dus kiezen uit het assortiment bij vijf telers. Dit leidt tot onwenselijke concurrentiestrijd tussen mijn collega’s en mij. Voorheen hadden wij allemaal ons eigen netwerk van leveranciers. Nu moeten wij ineens allemaal in dezelfde vijver vissen. Ik maak me daar enorme zorgen over. De telers krijgen zo een veel te grote machtspositie. Die buiten dit nu al goed uit. Een van de telers hanteert twee lijsten. Alleen de door hem geselecteerde coffeeshops krijgen de lijst met alle soorten te zien. Vorige keer meldde ik al dat collega’s bij een teler alleen de door hen gewenste goede soorten konden bestellen als zij ook de minder goede soorten afnamen. En dan heb ik het nog niet over de hasj gehad. Een van de telers heeft iets gemaakt wat daarvoor door moet gaan. Maar dat lijkt in de verste verte niet op de Marokkaanse hasj die ik nu verkoop.’ Kortom, er moet nog veel gebeuren in korte tijd…

 

R
Rob Tuinstra