Achterdeur blijft langer open voor experiment coffeeshops

Rob Tuinstra
16 Mar 2024

De achterdeur blijft langer open voor de coffeeshops in het wietexperiment. Eerst was het de bedoeling dat men in de volgende fase vanaf 17 juni, als de coffeeshops in de andere acht gemeenten instromen, nog zes weken ook illegale achterdeurwiet mochten verkopen. Dat is nu verlengd naar drie maanden.


De reden? Ook bij de overheid bestaat angst dat het aanbod van gereguleerde cannabis van de experimenttelers in juni onvoldoende zal zijn. Of zoals de ambtenaren het zelf zeggen: ‘De verwachting is dat een overgangsfase van 3 maanden voldoende is om de kwantiteit, kwaliteit en diversiteit van de gereguleerde producten te optimaliseren. Daarom is ervoor gekozen om de overgangsfase niet 6 weken, maar 3 maanden te laten duren en voorwaarden te koppelen aan de start van de experimenteerfase. Na de overgangsfase start de experimenteerfase waarin alleen nog gereguleerde cannabis mag worden verkocht in de gemeenten die meedoen aan het experiment.’

Angst voor onvoldoende aanvoer gereguleerde wiet van de experimenttelers

Verder meldt het Ministerie van Volksgezondheid: ‘Het is belangrijk dat de experimenteerfase pas start als het gereguleerde aanbod voldoet aan de voorwaarden met betrekking tot kwantiteit, kwaliteit en diversiteit. Coffeeshophouders vinden het namelijk heel belangrijk dat meerdere telers gereed zijn om te leveren, zodat het aanbod van voldoende diverse telers afkomstig is. Wanneer het aanbod bij de start van de experimenteerfase onvoldoende is, neemt bovendien het risico op illegale (straat)handel toe. Daarom is ervoor gekozen om de overgangsfase te verlengen, zodat er voldoende tijd is om te voldoen aan deze voorwaarden. De start van de experimenteerfase is voorzien op 16 september 2024.’ Dat is goed nieuws, want het betekent dat de ambtenarenwerkgroep goed luistert naar de problemen waar de coffeeshops tegenaan lopen. Ook is het geruststellend dat ondanks pogingen van de PVV in de Tweede Kamer om op het experiment stop te zetten men onvoorstoorbaar door gaat. En zo hoort het ook.

Tot slot meldt het ministerie over de ervaring tot nu toe: ‘De gereguleerde cannabis wordt over het algemeen goed ontvangen door de klanten van de coffeeshops in Tilburg en Breda. Tot nu toe is de aanloopfase nuttig gebleken om zaken waar coffeeshophouders, telers en toezichthouders tegenaan lopen, te verzamelen. Zo worden de eerste gebruikerservaringen met het track & trace-systeem meegenomen in de verbetering van het systeem en in de voorlichting van toekomstige gebruikers. De inzichten die tijdens de aanloopfase in Breda en Tilburg worden opgedaan, worden met alle deelnemende gemeenten gedeeld. Op die manier kan daar de start van de overgangsfase zo soepel mogelijk verlopen. Uit de eerste ervaringen is gebleken dat de beperking van maximaal 500 gram gereguleerde cannabis in de coffeeshops praktisch niet uitvoerbaar is. Na overleg met de betrokken partijen is besloten dat de burgemeesters de maximale voorraad in de coffeeshops voor de gereguleerde cannabis kunnen verhogen naar een weekvoorraad.’

 

 

R
Rob Tuinstra