De ernst van de feiten

Justitie in Den Haag zette zwaar in op een hennepzaak in Duindorp. Maar waarom eigenlijk, in een tijd dat zelfs de stad New York legalisering overweegt.

Justitie in Den Haag zette zwaar in op een hennepzaak in Duindorp. Maar waarom eigenlijk, in een tijd dat zelfs de stad New York legalisering overweegt. Advocaat Kaarls stelt naar aanleiding van de zaak vast dat hennepkwekers soms zelfs weer opnieuw gaan kweken, om de ontnemingsvordering te kunnen betalen.

Het speelde zich allemaal af in Duindorp, de Scheveningse volkswijk waar cameraploegen zo af en toe graag heentrekken om wat citaten van PVV-stemmers op te halen. De verdachten hadden zich in het verleden allemaal wel een keertje misdragen, maar tot grote veroordelingen was het niet gekomen, of aanklachten tegen hen waren geseponeerd. Tot er hardnekkige informatie was van de geheime dienst van de politie, de zogenaamde CIE, waaruit bleek dat een groepje bewoners zich bezighield met grootschalige hennephandel. In het wijkje waar de wijkagent doorgaans gemoedelijk omgaat met de buurtbewoners, was de politie het kennelijk nu zat. Er werd een groot onderzoek opgetuigd, waarin zelfs gebruik werd gemaakt van observatieteams, en afluisterapparatuur. 

Straf

Zes jaar nadat de eerste informatie over de hennephandel in Duindorp was opgedoken, mochten zes verdachten eind november voor de rechtbank verschijnen. Tegen hen werden straffen geëist van 15 maanden, tot ruim drie jaar gevangenisstraf. De Hagenezen werden verdacht van handel in hennep, witwassen en deelname aan een criminele organisatie. Politie, OM, de gemeente en de Belastingdienst werkten gebroederlijk samen in de zaak.  

Waarom zette justitie in Den Haag zo zwaar in op deze hennepzaak, in een tijd waarin de rechter grote voorraden voor de coffeeshop geen probleem vindt, en zelfs hier en daar een ideële hennepplantage door de vingers ziet? Justitie heeft het in deze zaak over ‘verdachten die onder de jeugd in de buurt groot aanzien genoten’. Belangrijk in de zaak vindt justitie het dat ‘duidelijk moet worden gemaakt dat misdaad niet loont’. De officier van Justitie had het tijdens de zitting over de ‘ernst van de feiten’. Hij zei letterlijk: ‘Terwijl andere mensen hard werken voor hun geld, verdienden de verdachten geld met illegale hennepteelt.’  

Standpunt

In een tijd dat zelfs de stad New York aan het nadenken is over de legalisering van hennep, lijken dit soort teksten uit het stenen tijdperk te komen. Advocaat Bob Kaarls stond twee van de verdachten bij, de neven Donny en Rico H. Hij denkt dat de politie in Duindorp een statement heeft willen maken: ‘Sommige bewoners van Duindorp zijn er trots op dat zij met verboden activiteiten hun brood verdienen. Toen de politie enkele van hen in dure auto’s zag rijden, besloot ze in actie te komen.’ 

Raadsman Kaarls wijst erop dat het onderzoek is gestart op basis van karige info van de CIE: ‘Daarna zijn alle registers opengetrokken, er is nog net geen infiltrant ingezet. Wel heeft men een microfoon opgehangen in het autoschadereparatiebedrijf van mijn cliënt. Op een gegeven moment wisten de politiemensen meer over de verdachten, dan hun eigen vrouwen.’ De gesprekken gingen trouwens gepaard met de nodige Haagse humor. Kaarls: ‘De politieagenten hebben op de zitting ook aangegeven dat ze af en toe dubbel hebben gelegen.’ 

Kaarls stelt wel wat vragen bij de manier waarop de politie heeft gewerkt: ‘Bij een inval waarbij tientallen kilo’s softdrugs zijn gevonden, werd niet duidelijk welke opsporingsmethode exact was gebruikt. De verdachten waren toevallig door agenten betrapt met een tas met henneptoppen. Maar toen ik daarop doorvroeg, bleken ze er al drie dagen te hebben staan observeren, zonder dit later aan de rechter te hebben gemeld. Ook bleek het bij de CIE-informatie die als aanleiding voor de zaak diende, dat het om slechts een zinnetje belastende informatie ging, dat steeds in dezelfde vorm leek terug te keren.’ Dat zinnetje was trouwens wel helder: ‘T. en D. werken al jaren samen in de wiethandel’, kreeg de politie als tip binnen. Tenslotte bleken de dure auto’s waar het in de zaak over ging, wagens te zijn die Kaarls cliënten zelf opknapten in hun schadereparatiebedrijf. Opmerkelijk is dat justitie verwees naar de tatoeages van twee verdachten. Omdat die hetzelfde waren, moesten zij wel partners-in-crime zijn.

Ontwrichtend

Justitie vond trouwens, na de inval in het woonhuis, met hulp van technici van het leger wel degelijk een hennepplantage, schuin boven het garagebedrijf van de verdachten. In totaal is er 80 kilo cannabis gevonden, en 1200 planten. Een aantal auto’s, een boot en andere vervoermiddelen zijn volgens justitie in beslag genomen. Ook de garage van de verdachten moest worden gesloten. 

Justitie meldde op de zitting nog dat hennep ‘risico’s met zich meebrengt voor de volksgezondheid en dat er bij hennepkwekerijen sprake is van brandgevaarlijke situaties, ook voor de omliggende huizen. De officier meldt verder dat criminele organisaties een ‘ontwrichtende werking’ hebben op de maatschappij. Zwart geld zou alleen via de inzet van andere criminele middelen kunnen worden witgewassen. ‘De verdachten hebben dat ook gedaan.’ Niet duidelijk wordt hoe.

Tijdgeest

Advocaat Kaarls verwees tijdens de zitting nog naar de landelijke discussie over legalisering. Hij sprak de rechter toe: ‘Naar de mening van de verdediging speelt de tijdgeest ook mee als ‘feiten en omstandigheden’ die meegewogen moeten worden bij de beoordeling of sprake is van een ernstige inbreuk op de rechtsorde. En met tijdgeest bedoel ik de heersende denkwijze in een bepaalde tijd. Er is al enige tijd een duidelijke roep vanuit de samenleving om het gedoogbeleid af te schaffen en vervolgens niet alleen de verkoop, maar ook de teelt van hennep te legaliseren. Het gaat te ver om alle pro’s en contra’s te benoemen, maar ik wil uw rechtbank er wel op wijzen dat dit maatschappelijke debat maakt dat naar mening van de verdediging in de onderhavige zaak in redelijkheid niet (meer) gesproken kan worden van verdenking van een misdrijf dat een ernstige inbreuk op de rechtsorde oplevert. Temeer, nu het verwijt dat in de onderhavige zaak wordt gemaakt geen betrekking heeft op grensoverschrijdende hennephandel.’

Doel voorbij

Bob Kaarls merkt tegenover Soft Secrets op dat justitie haar doel voorbij lijkt te streven in haar aanpak van de wietkweek: ‘In deze zaak heeft de gemeente voor het eerst een woning gesloten, maar heeft men over het hoofd gezien dit in de strafmaat mee te wegen. Daar lijkt justitie nu van terug te komen. Verder kan het opleggen van een Belastingaanslag, en een ontnemingsvordering wat te veel van het goeie zijn.’ 

Kaarls waarschuwt dat in de praktijk steeds meer kleine kwekers opnieuw illegaal hennep gaan kweken, om hun ontnemingsvordering te kunnen betalen: ‘Het model dat justitie in die aanpak van hennepteelt hanteert is eigenlijk bedoelt voor grootschalige kwekers. Maar je ziet dat ze er in de praktijk vooral succesvol mee is bij kleine kwekers, omdat die kwetsbaarder zijn. Maar ik zie dat bij hen soms meer wederrechtelijk voordeel wordt ontnomen, dan ze zelf hebben verdiend aan de zaak. Ook omdat er vaak andere financiers bij betrokken zijn. Ik zou justitie dan ook willen adviseren om om die reden terughoudend te zijn bij de ontnemingsvordering.’

Recente berichten

Over Soft Secrets

Soft Secrets is internationaal de toonaangevende bron voor cannabisteelt, legalisatie, cultuur en entertainment. Ons doel is om mensen met dezelfde interesses te verbinden via relevante en actuele informatie zoals gezondheid, levensstijl en zakelijke kansen rondom de cannabiscultuur.

HEB JE HULP NODIG BIJ EEN DRUGSGERELATEERD PROBLEEM? NEEM ZO SNEL MOGELIJK CONTACT OP MET JE LOKALE HULPLIJN. IN GEVAL VAN ONMIDDELLIJKE LEVENSBEDREIGENDE OMSTANDIGHEDEN, BEL NU 112!

Reageer op dit bericht